Ο τουρισμός της Εγνατίας

Τις δυνατότητες που δημιουργούνται, με την ανάδειξη των βιοτόπων και των ιδιαίτερων γνωρισμάτων κάθε περιοχής, την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και τη διάσωση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, επιδιώκουν να αξιοποιήσουν 13 φορείς -κυρίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- μέσω της προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψαν για την αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού.

Τις δυνατότητες που δημιουργούνται, με την ανάδειξη των βιοτόπων και των ιδιαίτερων γνωρισμάτων κάθε περιοχής, την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και τη διάσωση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, επιδιώκουν να αξιοποιήσουν 13 φορείς -κυρίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- μέσω της προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψαν για την αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού.


Σε σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο για την κίνηση αυτή αναφέρεται -μεταξύ άλλων- ότι στην προγραμματική σύμβαση για την τουριστική αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού, που φέρει τον τίτλο “Εγνατία, Τουρισμός”, καθορίζεται ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης της, ώστε το σημαντικό αυτό έργο υποδομής να αξιοποιηθεί κατάλληλα και προς όφελος των περιοχών από τις οποίες διέρχεται.


Η Εγνατία Οδός θα πρέπει, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, πέρα από τη μεταφορική της αξία, να συμβάλλει στην ενιαία και ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη των περιοχών από τις οποίες διέρχεται, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής οικονομίας, με τη συστηματική προβολή τους ως τουριστικών προορισμών.


“Η ύπαρξη της Εγνατίας Οδού, επισημαίνεται βελτιώνει την κινητικότητα ανθρώπων, μέσων, προϊόντων και υπηρεσιών και με την έννοια αυτή μπορεί να συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη των νομών τους οποίους διασχίζει, αξιοποιώντας τα πλούσια διαθέσιμα τους π.χ. περιοχές φυσικού κάλλους, θρησκευτικά μνημεία, αρχαιότητες, βιότοπους, πολιτιστική κληρονομιά, τοπικά προϊόντα κ.λπ.”.


Οι συμβαλλόμενοι φορείς συμφώνησαν στην εντατική προβολή των περί της Εγνατίας περιοχών, στη συγκέντρωση των πόρων, στην κατάλληλη στοχοθέτηση, στη δημιουργία μιας μόνιμης δομής για την προώθηση της συνεργασίας τους, στην ανάγκη αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας και στη διαμόρφωση προϋποθέσεων βιωσιμότητας, ως συνέπεια της δικτύωσης και συνεργασίας.


Οι κοινές αυτές ενέργειες είναι: εκπόνηση marketing plan για την αξιοποίηση της Εγνατίας με αιχμή τον τουρισμό και υλοποίηση των ενεργειών που θα προταθούν, υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας (λογότυπο, έντυπο, αφίσες, ιστοσελίδα, sροτ, banner, κ.λπ.), συμμετοχή σε εκθέσεις, επισκέψεις και ενημέρωση των θεσμικών εκπροσώπων, ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα που εξυπηρετούν τους στόχους της συνεργασίας, υλοποίηση ενεργειών προβολής σε κάθε νομό, υπό την αιγίδα “Εγνατία, Τουρισμός”.Σημειώνεται ότι οι 13 φορείς, που υπέγραψαν την προγραμματική σύμβαση για την αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού είναι οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Ξάνθης, Έβρου, Ροδόπης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Τρικάλων, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) και η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button