Ο Δήμος Σταυρούπολης στο πλαίσιο των γενικότερων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, καλεί όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να συμμετέχουν συνειδητά και ατομικά στην προστασία των Δασών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες, από αμέλεια και έλλειψη προσοχής και ένα μόνο μικρό ποσοστό από φυσικά αίτια.

Ο Δήμος Σταυρούπολης στο πλαίσιο των γενικότερων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, καλεί όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να συμμετέχουν συνειδητά και ατομικά στην προστασία των Δασών.  


Το μεγαλύτερο ποσοστό των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες, από αμέλεια και έλλειψη προσοχής και ένα μόνο μικρό ποσοστό από φυσικά αίτια.


Μια φλόγα, ένας σπινθήρας, ένα αναμμένο τσιγάρο ακόμα και η έκθεση στον ήλιο αντικειμένων που μπορούν να δημιουργήσουν σπινθήρα, είναι επαρκείς αιτίες για να προκληθεί πυρκαγιά.


Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα, όταν βρίσκεστε σε υπαίθριους χώρους


Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος ή σε περιοχές με βλάστηση, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.


Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.


Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών,


Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα,


Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).


Προσέχετε και να ενημερώσετε άμεσα το 199, αν κάτι πέσει στην αντίληψή σας.


Μια πρωτοβουλία του Δήμου Σταυρούπολης, για την ευαισθητοποίηση των οδηγών του ορεινού δικτύου!