Αναλυτικά στοιχεία για την οικονομία των περιφερειών Μακεδονίας και Θράκης

Οι περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης αποκτούν συνεχώς αυξανόμενη σημασία στις οικονομικές εξελίξεις της χώρας μας. Η περιοχή συμμετέχει κατά περίπου ένα τέταρτο στο σύνολο του ελληνικού ΑΕΠ, ένας σημαντικότατος όγκος της γεωργικής και της βιομηχανικής παραγωγής πραγματοποιείται εδώ, ενώ η Μακεδονία-Θράκη παγιώνεται και ως μια από τις κύριες εξαγωγικές βάσεις της χώρας, αναφέρεται στο τελευταίο Δελτίο Περιφερειακής Οικονομικής Συγκυρίας Μακεδονίας-Θράκης, που κυκλοφόρησε από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης αποκτούν συνεχώς αυξανόμενη σημασία στις οικονομικές εξελίξεις της χώρας μας.


Η περιοχή συμμετέχει κατά περίπου ένα τέταρτο στο σύνολο του ελληνικού ΑΕΠ, ένας σημαντικότατος όγκος της γεωργικής και της βιομηχανικής παραγωγής πραγματοποιείται εδώ, ενώ η Μακεδονία-Θράκη παγιώνεται και ως μια από τις κύριες εξαγωγικές βάσεις της χώρας, αναφέρεται στο τελευταίο Δελτίο Περιφερειακής Οικονομικής Συγκυρίας Μακεδονίας-Θράκης, που κυκλοφόρησε από την Τράπεζα της Ελλάδος.


Όπως επισημαίνεται, από την περιοχή αυτή προέρχεται μεγάλο μέρος των ελληνικών εξαγωγών, όπως και σημαντικό τμήμα των επενδυτικών ροών προς τα Βαλκάνια και, δευτερευόντως, προς την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ – πρώην ΕΣΣΔ) και τις νέες παρευξείνιες χώρες.


Με το σύνολο των χωρών αυτών, οι περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης διατηρούν -και θα μπορούσαν να αναπτύξουν περαιτέρω- σχετικά προνομιακές οικονομικές διασυνδέσεις, καθώς τα πλεονεκτήματα της σχετικής γεωγραφικής γειτνίασης, ιδιαίτερα με τις χώρες της βαλκανικής, είναι προφανή.


Το σημαντικό βάρος της Μακεδονίας-Θράκης σε επίπεδο εσωτερικής οικονομίας, όσο και το γεγονός ότι η περιοχή μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός περαιτέρω ανάπτυξης των διεθνών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας, αιτιολογεί τη σκοπιμότητα μιας συνοπτικής παρουσίασης ορισμένων επιλεγμένων οικονομικών μεγεθών της περιοχής, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα εθνικά στοιχεία, τονίζεται στην σχετική μελέτη της ΤτΕ.


Η έρευνα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/maura200905.pdfΣχετικά Άρθρα

Back to top button