Θετικά τα σχόλια για την πρωτοβουλία του Γιάννη Αναστασιάδη της “ΑΛΦΑΔΟΜΗ” που βρήκε μεγάλη ανταπόκριση Η εταιρία συμβάλει δυναμικά στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης έχοντας ολοκληρώσει όλα τα έργα που είχε ξεκινήσει, προσφέροντας θέσεις εργασίας αλλά και δίνοντας εργασία σε όλους τους προμηθευτές και υπεργολάβους της έως σήμερα.

Θετικά τα σχόλια για την πρωτοβουλία του Γιάννη Αναστασιάδη της “ΑΛΦΑΔΟΜΗ” που βρήκε μεγάλη ανταπόκριση


Η εταιρία συμβάλει δυναμικά στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης έχοντας ολοκληρώσει όλα τα έργα που είχε ξεκινήσει, προσφέροντας θέσεις εργασίας αλλά και δίνοντας εργασία σε όλους τους προμηθευτές  και υπεργολάβους της έως σήμερα.


Σήμερα μετά τα μέτρα ενίσχυσης για την οικοδομή που εξήγγειλε η Ελληνική κυβέρνηση, συνεχίζει συμμετέχοντας και ενισχύοντας αυτά λαμβάνοντας από τη πλευρά της τα εξής μέτρα:


1. Μείωση της εμπορικής τιμής των ακινήτων κατά 20%.


2. Συμμετοχή στα έξοδα συμβολαίου κατά 50%.


3. Παρέχει προμισθωμένα ακίνητα σε όσους θέλουν να επενδύσουν σε ακίνητα με απόδοση 5%, 7%.


4. Αναλαμβάνει και υποστηρίζει τον πελάτη για τη σύναψη δανείου από τις τράπεζες που συνεργάζεται.