Ο Υπερνομάρχης παρουσίασε στις Βρυξέλλες την πιλοτική έκδοση των βραβείων για τις “Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές Περιφέρειες”

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης, κος Κωνσταντίνος Τάτσης, συμμετείχε στην συνεδρίαση της Επιτροπής “Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική” (ECOS) της Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 2 Ιουλίου στις Βρυξέλλες. Με την ιδιότητα του Συντονιστή της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ο Υπερνομάρχης κος Τάτσης παρουσίασε την πιλοτική έκδοση των βραβείων για τις “Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές Περιφέρειες- Ε.Ε.Π.”, το οποίο αναμένεται να εγκαινιάσει η ΕτΠ τον Σεπτέμβριο του 2009.

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης, κος Κωνσταντίνος Τάτσης, συμμετείχε στην συνεδρίαση της Επιτροπής “Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική” (ECOS) της Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 2 Ιουλίου στις Βρυξέλλες.


Με την ιδιότητα του Συντονιστή της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ο Υπερνομάρχης  κος Τάτσης παρουσίασε την πιλοτική έκδοση των βραβείων για τις “Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές Περιφέρειες- Ε.Ε.Π.”, το οποίο αναμένεται να εγκαινιάσει η ΕτΠ τον Σεπτέμβριο του 2009.


Το πρόγραμμα “Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές Περιφέρειες” αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ομάδας του ΕΛΚ που αποσκοπεί να συμβάλλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της ανάδειξης του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν σε αυτό τον τομέα οι θεσμοί της Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Ο τίτλος της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας φιλοδοξεί να τονίσει την πολιτική δέσμευση του κατόχου του (δήμοι, περιοχές, νομοί, περιφέρειες) στην κατάρτιση και εφαρμογή ενός μακροπρόθεσμου, διορατικού και ουσιαστικού προγράμματος για την ανάπτυξη και την στήριξη της επιχειρηματικότητας.


Αυτό το πρόγραμμα επιβράβευσης, αναγνωρίζοντας και τιμώντας τους φορείς της Αυτοδιοίκησης  που διαθέτουν ένα ποιοτικό και ρεαλιστικό επιχειρηματικό όραμα, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον πλούτο τους, θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μετά την ολοκλήρωση και την αξιολόγηση της πιλοτικής φάσης, με στόχο η “Επιχειρηματική Περιφέρεια της Χρονιάς” να κατακτήσει μία θέση αντίστοιχη της “Πολιτιστικής Πρωτεύουσας”


Από  το  Γραφείο Τύπου


  


Το ενημερωτικό έγγραφο της ΕτΠ με θέμα “Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές Περιφέρειες (ΕΕΠ): Πιλοτικό πρόγραμμα” έχει αναρτηθεί στο site της Υπερνομαρχίας www.nestos.gr


Σχετικά Άρθρα

Back to top button