Οι πολίτες της Ξάνθης υφίστανται μια άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Το πρόβλημα δημιούργησε η εγκύκλιος 53125/25.08.2008 του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα από τους δημάρχους και κοινοτάρχες να εκδίδουν βεβαιώσεις χρησικτησίας και χρόνου δημιουργίας του οικοπέδου στους δημότες τους για την έκδοση οικοδομικών αδειών όταν δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας.

Οι πολίτες της Ξάνθης υφίστανται μια άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Το πρόβλημα δημιούργησε η εγκύκλιος 53125/25.08.2008 του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα από τους δημάρχους και κοινοτάρχες να εκδίδουν βεβαιώσεις χρησικτησίας και χρόνου δημιουργίας του οικοπέδου στους δημότες τους για την έκδοση οικοδομικών αδειών όταν δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας.


Η εν λόγω εγκύκλιος δημιούργησε πολλά προβλήματα, όπως καταγγέλεται από τους πολίτες και τους μηχανικούς. Ιδιαίτερα ταλαιπωρούνται τα μέλη της μειονότητας της Ξάνθης, καθώς ένας μεγάλος αριθμός αυτών δεν κατέχει τίτλους ιδιοκτησίας. Επισημαίνεται ότι, το γεγόνος της έλλειψης τίτλων ιδιοκτησίας οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στο ότι μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ΄90 τα μέλη της μειονότητας αντιμετώπιζαν ανυπέρβλητα προβλήματα στην σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων, χωρίς δική τους ευθύνη εξαιτίας και του γεγονότος ότι μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ’90 υπήρχαν οι περιβόητες μπάρες.


 Ταυτόχρονα, εξαιτίας των μεγάλων προβλημάτων στην έκδοση των οικοδομικών αδειών, έχει παραλύσει κάθε οικοδομική δραστηριότητα στο Νομό μας, γεγονός που επιβαρύνει εκατοντάδες επιπλέον εργάτες και τις οικογένειες τους, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οικοδομής.


Επειδή, εξαιτίας της εγκυκλίου  53125/25.08.2008 και των αλλαγών που αυτή επέφερε, ταλαιπωρούνται οι πολίτες,


Επειδή η διεύθυνση Πολεοδομίας της Νομαρχίας Ξάνθης επιρύπτει την ευθύνη για τα όποια προβλήματα στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ,


Επειδή, ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών, Προκ. Παυλόπουλος, σε πρόσφατη επίσκεψή του στην Ξάνθη, αναγνώρισε το πρόβλημα και δεσμεύτηκε να επανεξετάσει τη διαδικασία πιστοποίησης χρησικτησίας, χωρίς ωστόσο έκτοτε να υπάρξει καμία εξέλιξη,


Επειδή οι συνέπειες από την εφαρμογή της εγκυκλίου, ξυπνάνε μνήμες από το παρελθόν.


Ερωτάσθε,


1.Σε ποίες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που δημιούργηθηκε εξαιτίας της εν λόγω εγκυκλίου και πότε, προκειμένου να σταματήσει η ταλαιπώρια των πολιτών;


Αθήνα, 24 Ιουνίου 2009


Ο ερωτών βουλευτής


Μάντατζη Τσετίν