ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Την Τρίτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο:       Συζήτηση επί της επιστολής του Γεώργιου Ροδίου για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης για τα έτη 1997 μέχρι 1998. (Θέμα από αναβολή)


ΘΕΜΑ 2ο:       Απολογισμός Θρακικών Λαογραφικών Εορτών από την Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης (εισηγητής Εμμ. Φανουράκης)


ΘΕΜΑ 3ο:       Έγκριση της με αριθμό 6/2009 απόφασης του Δ.Σ. της Δημ. Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας Ξάνθης που αφορά στη τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2009  (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)


ΘΕΜΑ 4ο:       Έγκριση της με αριθμό 33/2009 απόφασης του Δ.Σ. των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης περί τροποποίησης του άρθρου 7 παρ.5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημ. & Κοιν. Νομ. Προσ. ΔΔ Παιδ. & Βρεφ. Σταθμών ΦΕΚ 497/2002 (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)


ΘΕΜΑ 5ο:       Έγκριση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο, εκτός έδρας και ημερήσιας αποζημίωσης Αντιδημάρχου (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)


ΘΕΜΑ 6ο:       Οικονομική ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)


ΘΕΜΑ 7ο:       Οικονομική ενίσχυση αθλητικών συλλόγων Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)


ΘΕΜΑ 8ο:       Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για καθαρισμό και φύλαξη περιαστικών δασών Ξάνθης (εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)


ΘΕΜΑ 9ο:       Τροποποίηση της με αριθμό 283/2006 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Έκφραση σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στην εταιρία «Έργων Τεχνική Ι. Ιατράκης – Β. Νταφούλης Ο.Ε.» (Νικολάου Μαρίνα)


ΘΕΜΑ 10ο:     Έγκριση του με αριθμό 1/2009 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης)


ΘΕΜΑ 11ο:     Διαπλάτυνση της οδού Τσιμισκή και μείωση των πεζοδρομίων μεταξύ των οδών Μιχ. Καραολή και 28ης Οκτωβρίου. (Θέμα τεθέν από 10 Δημοτικούς Συμβούλους)


ΘΕΜΑ 12ο:     Επιβολή προστίμου στον Ηλία Ταληκριάδη, ιδιοκτήτη του νυκτερινού κέντρου «ΡΟΔΟΝ LIFE» για παράνομη αφισοκόλληση (εισηγητής Γιαγτζόγλου Κων/νος Αντιδήμαρχος Ξάνθης)


ΘΕΜΑ 13ο:     Περί επιβολής δικαιώματος χρήσεως βοσκησίμων τόπων έτους 2009 (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)


ΘΕΜΑ 14ο:     Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της σύμβασης παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)


ΘΕΜΑ 15ο:     Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη τοποθέτησης στεγάστρων σε στάσεις αναμονής επιβατών από το Αστικό ΚΤΕΛ Ξάνθης Α.Ε. και διενέργεια διαφήμισης μέσω αυτών και ταυτόχρονη συζήτηση αιτήματος της εταιρίας ΜΟΥΛΤΙΣΠΟΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)


ΘΕΜΑ 16ο:     Λήψη απόφασης για τη μερική τροποποίηση της με αριθμό 36/2007 προγενέστερη απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου για την έκδοση αδειών στασίμων μικροπωλητών (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)


ΘΕΜΑ 17ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην  οδό Κλεμανσό 85 (εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)  


ΘΕΜΑ 18ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Π. Χρηστίδη 23 (εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής) 


ΘΕΜΑ 19ο:     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μια θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Σκιάθου 14 (εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)


ΘΕΜΑ 20ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Πεζοδρόμηση της οδού Δαγκλή» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)


ΘΕΜΑ 21ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «αποκατάσταση φθορών & φρεατίων οδοστρωμάτων» εργολαβία: «αποκατάσταση φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)


ΘΕΜΑ 22ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Αντικατάσταση φωτιστικών οδών» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)


ΘΕΜΑ 23ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Διαμορφώσεις, Αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)


ΘΕΜΑ 24ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Διαμορφώσεις, Αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Διαμόρφωση δρόμων Δροσερού» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)


ΘΕΜΑ 25ο:     Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου στην συμβολή των οδών Βενιζέλου & Αγ. Γεωργίου» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)


ΘΕΜΑ 26ο:     Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 46 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΠΑΙΔΙΚΟΥ                                                                             ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ»,ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 46 στη ΞΑΝΘΗ» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)


ΘΕΜΑ 27ο:     Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΔΡΟΣΕΡΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)


ΘΕΜΑ 28ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση αγωγού ομβρίων & διαμόρφωση τμήματος οδών Παπανδρέου, Τροίας & Αλικαρνασσού» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)


ΘΕΜΑ 29ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)


ΘΕΜΑ 30ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτόστρωση οδών πόλης Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)


ΘΕΜΑ 31ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίων & κράσπεδων στην περιοχή των οδών Κλεμανσώ & Βελισαρίου» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)


ΘΕΜΑ 32ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση εγκαταστάσεων κυνοκομείου» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)


ΘΕΜΑ 33ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην πόλη της Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)


ΘΕΜΑ 34ο:     Καθορισμός οριογραμμών ρέματος στα όρια περιοχής Πέρα Αμπέλια με Πανεπιστημιούπολη (εισηγήτρια Μανά Αικ.)


ΘΕΜΑ 35ο:     Οριστική παραλαβή της μελέτης «Τοπικό ρυμοτομικό στη περιοχή Δροσερού» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)


ΘΕΜΑ 36ο:     Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (εισηγήτρια Καραμόσχου Ελένη)


ΘΕΜΑ 37ο:     Αίτηση απαλλαγής από συμμετοχή σε Επιτροπές του Δήμου Ξάνθης, του δημοτικού υπαλλήλου Αποστολίδη Ελευθέριου ΠΕ Διοικητικού


ΘΕΜΑ 38ο:     Αποδοχή παραίτησης μέλους του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας και την αντικατάσταση του (εισηγητής Αργύριος Ζολώτας)


ΘΕΜΑ 39ο:     Οικονομική ενίσχυση του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Ευμοίρου (εισηγητής Αργύριος Ζολώτας)


ΘΕΜΑ 40ο:     Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (Αργύριος Ζολώτας)


ΘΕΜΑ 41ο:     Απευθείας ανάθεση στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για την σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για την αναδιοργάνωση των Ν.Π. και την προσαρμογή των επιχειρήσεων του Δήμου σύμφωνα με τον Δ.Κ.Κ. (εισηγήτρια Ζαμπέλ Κιουμουρτζιάν)


ΘΕΜΑ 42ο:     Έγκριση τροποποίησης πρότασης προένταξης έργων, μελετών ή ενεργειών στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την προγραμματική κατανομή του 35% και 45% καθώς και για τα διαδημοτικά έργα στο 45% του προγράμματος (εισηγήτρια Χιώτη Κυριακή)


ΘΕΜΑ 43ο:     Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 (ΣΑΤΑ) & διάθεση σχετικών πιστώσεων (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)


ΘΕΜΑ 44ο:     Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» στο Ε.Π «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», πρόσκληση 04_2.1. (εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)


ΘΕΜΑ 45ο:     Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Ψηφιακή ενσωμάτωση της Τρίτης Ηλικίας με εκπαίδευση στη χρήση ΤΠΕ του Δήμου Ξάνθης» στο Ε.Π «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», πρόσκληση 04_2.1. (εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΘΕΟΛΟΓΟΣ Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button