Πώς θα προσληφθούν οι 64 επιδοτούμενοι και 27 κάτοχοι κάρτας ανεργίας στο Δήμο Ξάνθης

Υπεγράφη τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2009 το “Μνημόνιο – Πλαίσιο Αρχών Συνεργασίας ΚΕΔΚΕ, Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και ΟΑΕΔ” για την υλοποίηση του Προγράμματος Απασχόλησης 20.000 ανέργων στους ΟΤΑ και τα Νομικά τους Πρόσωπα. Για την υλοποίηση του Προγράμματος συνεισφέρουν οικονομικά σε ποσοστό 60% οι ΟΤΑ και σε ποσοστό 40% η Κεντρική Διοίκηση μέσω των αρμοδίων οργάνων της.

Υπεγράφη τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2009 το “Μνημόνιο – Πλαίσιο Αρχών Συνεργασίας ΚΕΔΚΕ,  Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και ΟΑΕΔ” για την υλοποίηση του Προγράμματος Απασχόλησης 20.000 ανέργων στους ΟΤΑ και τα Νομικά τους Πρόσωπα. Για την υλοποίηση του Προγράμματος συνεισφέρουν οικονομικά σε ποσοστό 60% οι ΟΤΑ και σε ποσοστό 40% η Κεντρική Διοίκηση μέσω των αρμοδίων οργάνων της.


Από τη σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων πληροφορούμαστε τα εξής:


Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει αμέσως μετά την ψήφιση σχετικής διάταξης από το Α΄ Θερινό Τμήμα της Βουλής, η οποία θα προβλέπει ότι δε θα επιβαρυνθούν οι ΟΤΑ με την μονιμοποίηση αυτών των ανέργων. Η σχετική τροπολογία έχει ήδη υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς και θα ψηφιστεί αμέσως μόλις ανοίξει η Βουλή. Τι προβλέπεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ


·Σύμφωνα με το Μνημόνιο η κατανομή των προς κάλυψη θέσεων εργασίας ανά νομό και Δήμο, έγινε από την ΚΕΔΚΕ με κριτήρια που συνεκτιμούν την ένταση του προβλήματος της ανεργίας ανά νομό, τη σχέση του τοπικού εισοδήματος σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο, καθώς και τις διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες της παραγωγικής βάσης κάθε περιοχής.


·Με βάση τα παραπάνω κριτήρια έχει ήδη γίνει από την ΚΕΔΚΕ η κατανομή των πρώτων 15.000 θέσεων εργασίας (όρα, σχετική αναλυτική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας) ενώ οι υπόλοιπες 5.000 θέσεις θα κατανεμηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ “ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ”


·Με βάση την κατανομή οι ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα θα καταθέσουν ηλεκτρονικό αίτημα στον ΟΑΕΔ, στην ειδική περιοχή του δικτυακού τόπου του Οργανισμού, για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου των διατιθέμενων σε αυτούς θέσεων, εξειδικεύοντας και περιγράφοντας τις συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης (ειδικότητα, προσόντα, κ.λπ.).


·Ο ΟΑΕΔ θα προβαίνει στην εξατομικευμένη κάλυψη των αιτούμενων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του ως φορέας σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.


·Οι ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα με περισσότερους από 5.000 κατοίκους, είναι υποχρεωμένοι να προσλάβουν σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των διατιθέμενων σε αυτούς θέσεων, επιδοτούμενους ανέργους και σε ποσοστό μέχρι 30% μη επιδοτούμενους ανέργους, εγγεγραμμένους όμως στον ΟΑΕΔ.


·Τα ακριβώς αντίστροφα ποσοστά ισχύουν για τους ΟΤΑ και τα Νομικά τους Πρόσωπα με λιγότερους από 5.000 κατοίκους.ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


·Οι προσλαμβανόμενοι θα απασχοληθούν για 36 συνεχείς μήνες, με πλήρες μισθό και ασφαλιστική κάλυψη. Δεν επιτρέπεται η υπερωριακή απασχόληση καθώς και η απασχόλησή τους κατά τις νυχτερινές ώρες τις Κυριακές και αργίες.


·Το ποσό της επιχορήγησης που θα λαμβάνουν οι ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα για το σύνολο του χρονικού διαστήματος απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ θα είναι ισοϋψές του επιδόματος ανεργίας που ελάμβανε ο τοποθετούμενος επιδοτούμενος άνεργος πριν την πρόσληψή του, ή του βασικού επιδόματος ανεργίας στην περίπτωση μη επιδοτούμενου ανέργου, αναπροσαρμοζόμενο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από τους ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα.


·Στην περίπτωση που τα Νομικά Πρόσωπα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα χρηματοδότησης του προγράμματος, τότε το ποσό που τους αντιστοιχεί θα καλυφθεί από τους οικείους ΟΤΑ, με τη μορφή της επιχορήγησής τους.


 ·Σημειώνεται ότι το “ειδικό συνδυασμένο πρόγραμμα απασχόλησης” ΔΕΝ υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ 164/2004, κατά συνέπεια οι εν λόγω συμβάσεις δεν μπορούν να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


·Την παρακολούθηση της υλοποίησης του Μνημονίου αναλαμβάνει Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από δύο μέλη που θα οριστούν από το ΟΑΕΔ και τρία μέλη που θα οριστούν από την ΚΕΔΚΕ.


·Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της ΚΕΔΚΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης, όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Νικήτας Κακλαμάνης, θα είναι διαπαραταξιακή.


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ


ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button