Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η συνάντηση συνεργατών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ την Τετάρτη 27 Μαϊου στο ξενοδοχείο ΝΑΤΑΣΣΑ της Ξάνθης.

    Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η συνάντηση συνεργατών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ την Τετάρτη 27 Μαϊου στο ξενοδοχείο ΝΑΤΑΣΣΑ της Ξάνθης.


    Στη συγκέντρωση που οργανώθηκε στα πλαίσια των ετήσιων συναντήσεων της Διοίκησης με τους συνεργάτες του Ομίλου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των εταιριών του για το έτος 2008 και τους πρώτους μήνες του 2009 και συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στον ασφαλιστικό χώρο, ενώ, το δείπνο που ακολούθησε, ήταν ιδανική ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων για το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς με τα στελέχη του Ομίλου να παρουσιάζουν το επιχειρησιακό πρόγραμμά του στο νέο τοπίο που σκιαγραφείται.


     Σημειώνεται ότι σ΄μφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ που αποτελείται από 7 εταιρίες με έδρα στην Θεσσαλονίκη και ακίνητη περιουσία σε ολόκληρη την Ελλάδα, είναι η πρώτη σε αριθμό ασφαλιζομένων οχημάτων εταιρία με μερίδιο αγοράς 10,2%, έχει υπερκαλύψει τα Τεχνικά της Αποθέματα συνολικού ύψους 106.316.424,07 ευρώ για την χρήση 2008, κατά την ίδια χρήση κατέβαλε για ασφαλιστικές αποζημιώσεις το ποσό των 78.761.650,28 ευρώ και δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή.