ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μετά από ανεπίσημες συζητήσεις που διήρκεσαν δύο χρόνια, οι 192 χώρες που έχουν συνυπογράψει τη Σύμβαση-Πλαίσιο του ΟΗΕ για τις Κλιματικές Αλλαγές (UNFCCC) κατέληξαν σε συναίνεση για την κατάρτιση μιας νέας παγκόσμιας συμφωνίας για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, με την από κοινού εφαρμογή Σχεδίου Δράσης κατά των κλιματικών Αλλαγών.

    Μετά από ανεπίσημες συζητήσεις που διήρκεσαν δύο χρόνια, οι 192 χώρες που έχουν συνυπογράψει τη Σύμβαση-Πλαίσιο του ΟΗΕ για τις Κλιματικές Αλλαγές (UNFCCC) κατέληξαν σε συναίνεση για την κατάρτιση μιας νέας παγκόσμιας συμφωνίας για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, με την από κοινού εφαρμογή Σχεδίου Δράσης κατά των κλιματικών Αλλαγών.


   Το Σχέδιο Δράσης σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, αποδέχονται ότι και αυτές θα πρέπει να αναλάβουν δράση στα πλαίσια της παγκόσμιας προσπάθειας.


   Οι επιστήμονες λένε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αδράνεια, γιατί υπάρχουν ήδη πολλά διαθέσιμα εργαλεία για δράση  κατά της αλλαγής του κλίματος που θα συμβάλουν σημαντικά στη μείωση μελλοντικών κοινωνικών και οικονομικών κόστων.  Σημείωσαν ότι ακόμη και τα μέτρια αποτελέσματα της αλλαγής του κλίματος βάζουν όλα τα έθνη και  κοινότητες σε κίνδυνο κάνοντας ολοένα και πιο επιτακτική την άμεση δραστηριοποίηση τους.


   Η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί ανάληψη πρωτοβουλιών και συνεργασία σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, μεταξύ των δημοσίων αρχών, των επιχειρήσεων, των ομάδων πίεσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και μεταξύ των ίδιων των πολιτών.


   Στο παγκόσμιο πρόβλημα των Κλιματικών Αλλαγών που παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, ο Δήμος Σταυρούπολης στα πλαίσια των δυνατοτήτων του ως Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί και πρέπει να συμβάλλει με μέτρα που θα αποτελέσουν ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης, χωρίς  να επηρεαστεί αρνητικά η ποιότητα της ζωής των κατοίκων του. 


  Συγκεκριμένα ψηφίστηκε ΤΟΝ Απρίλιο του 2009 από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σταυρούπολης:ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ


ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ


– Εξοικονόμηση ενέργειας από τα Δημοτικά κτίρια – καταστήματα – εγκαταστάσεις Φ.Ο.Π.


– Παρότρυνση επαγγελματιών του Δήμου στη χρήση βιοδιασπόμενης και πάνινης σακούλας.


– Παρότρυνση Ιδιωτών για εξοικονόμηση ενέργειας


– Βιοκλιματικός σχεδιασμός έργων


– Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων


–  Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε έργα και δράσεις του Δήμου


–  Παρότρυνση και βοήθεια προς Ιδιώτες έργων Α.Π.Ε.


–  Διαχείριση Υδάτινων πόρων


–  Βελτίωση και αξιοποίηση πηγών πόσιμου και αρδεύσιμου ύδατος


–  Βιολογικοί καθαρισμοί αστικών λυμάτων


–  Αξιοποίηση επιφανειακών υδάτων – κατασκευή μικρών ταμιευτήρων για άρδευση – χρήση σε κτηνοτροφικές μονάδες


–  Προστασία δασών από τις πυρκαγιές και τη ρύπανση


–  Διατήρηση της βιοποικιλότητας στην ευρύτερη περιοχή τόσο εντός όσο και εκτός των προστατευόμενων περιοχών


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ


ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button