Από το Πολιτικό Γραφείο του κ. Παναγιώτη Σγουρίδη, δίνονται στη δημοσιότητα αυτούσιες οι απαντήσεις των συναρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών και Εξωτερικών, σε ερώτηση του βουλευτή σχετική με την διάνοιξη και λειτουργία τουριστικής διόδου στην περιοχή Κίδαρι Ξάνθης, στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

  Από το Πολιτικό Γραφείο του κ. Παναγιώτη Σγουρίδη, δίνονται στη δημοσιότητα αυτούσιες οι απαντήσεις των συναρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών και Εξωτερικών, σε ερώτηση του βουλευτή σχετική με την διάνοιξη και λειτουργία τουριστικής διόδου  στην περιοχή Κίδαρι Ξάνθης, στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.


    Από τις απαντήσεις προκύπτει  ότι,  το μεν Υπουργείο Εσωτερικών ενώ φαίνεται να αντιμετωπίζει το αίτημα θεωρητικά τουλάχιστον  με θετική διάθεση, προβάλλει    τεχνικές δυσκολίες για την υλοποίησή του, το μεταθέτει  σε απώτερο χρόνο,  επιρρίπτοντας την ευθύνη της καθυστέρησης  στο Υπουργείο Εξωτερικών.   Το δε Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ξεκάθαρα ότι έχει άλλες προτεραιότητες σε ότι αφορά στην σκοπιμότητα διάνοιξης της συγκεκριμένης διόδου, συνδέοντάς το θέμα αυτό  με άλλα χρονίζοντα διακρατικά προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, απορρίπτοντάς το ουσιαστικά.


 “ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                           Αθήνα 16 Μαρτίου 2009          


Α.Π. 7017/4/9526


ΘΕΜΑ: Λειτουργία σημείου εισόδου-εξόδου της χώρας μας με τη Βουλγαρία


ΣΧΕΤ: ΕΡΩΤΗΣΗ  15074/25-2-2009


Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Π. ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ, σε ότι μας αφορά, σας γνωρίζουμε  ότι, με έγγραφο του Νομάρχη Ξάνθης, περιήλθε στην αρμόδια Δ/νση του Αρχηγείου της Αστυνομίας αίτημα για διάνοιξη “Ενδοκοινοτικής (τουριστικής) διόδου Θερμών-Ζλάντογκραντ στη θέση ΄Αγιος Κωνσταντίνος” και ζητήθηκε η δημιουργία στο σημείο αντίστοιχου μεθοριακού σταθμού.


Κατόπιν τούτου, η ανωτέρω Υπηρεσία, ζήτησε από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες  και τα συναρμόδια Υπουργεία τις απόψεις τους, για το θέμα αυτό. Στην παρούσα δε φάση  αναμένεται η απάντηση του συνερωτώμενου  Υπουργείου, μετά τη λήψη της οποίας θα ληφθεί απόφαση από του Υπουργείο μας, αναφορικά με τον καθορισμό του προαναφερόμενου σημείου, ως σημείου εισόδου-εξόδου προς και από τη χώρα μας προσώπων.


Πέραν αυτών όμως πρέπει να σημειωθεί ότι, σε θετική περίπτωση, για τη διενέργεια των απαραίτητων διαβατηριακών ελέγχων, δεδομένης της μη εφαρμογής ακόμα από την Βουλγαρία της Συμφωνίας  Schengen, απαιτείται η κατασκευή των απαραίτητων κτιριακών κ.λ.π. εγκαταστάσεων στο υπόψη σημείο, καθώς και ο εξοπλισμός της Υπηρεσίας που θα ασκεί τον διαβατηριακό έλεγχο με τα αναγκαία υλικοτεχνικά μέσα.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ


 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ      “ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                                       Αθήνα 20 Μαρτίου 2009


ΑΠΦ.21/142/ΑΣ 724δις


ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ αριθμ. 15074 από 25/2/2009 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Παναγιώτη Σγουρίδη


Το αίτημα σύναψης διμερούς συμφωνίας που θα προβλέπει τη διάνοιξη και λειτουργία διόδου ήπιας κυκλοφορίας στις Θέρμες του νομού Ξάνθης, εξετάζεται προσεκτικά από το Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να ληφθεί απόφαση αναφορικά με την σκοπιμότητα ικανοποίησής του.


Δεν παραγνωρίζουμε τη χρησιμότητα και σημασία της λειτουργίας της συγκεκριμένης διόδου για την αμεσότερη διμερή συνεργασία, καθώς και την εν γένει οικονομική ανάπτυξη των εκατέρωθεν τοπικών κοινωνιών.


Ωστόσο η χώρα μας δίνει προτεραιότητα στην υλοποίηση της διμερούς συμφωνίας Ελλάδος-Βουλγαρίας του Δεκεμβρίου 1995 για τη διάνοιξη 3 κυρίων διόδων, από τις οποίες μόνο μία, στο σημείο Εξοχή- Goce Delcev (Δράμα), έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Οι διαβάσεις αυτές – πλην της προαναφερθείσης και δύο ακόμη, στα σημεία Εχίνος-Rudozem (Ξάνθη) και Νυμφαία-Μακάζα (Κομοτηνή), υπογραμμίζουν την πολιτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και την ανάγκη επικοινωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι συντρέχουν λόγοι για την κατά προτεραιότητα ολοκλήρωσή τους.


Επιπλέον, η διάνοιξη νέων διόδων αντιμετωπίζεται και υπό την οπτική της ευρύτερης διασυνοριακής συνεργασίας με την Βουλγαρία, η οποία περιλαμβάνει επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων στη διαχείριση των διασυνοριακών ποτάμιων υδάτων.


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ


 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ


ΝΤΟΡΑ


 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ