Η μελετώμενη κατάργηση του 12% επί του κόστους εργασίας σε επιχειρήσεις, όπως είναι: κομμωτήρια, συνεργεία επισκευής – συντήρησης αυτοκινήτων, (βαφεία, φανοποιεία, ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων, βουλκανιζατέρ κλπ.) τους υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, θα έχει οδυνηρές συνέπειες στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

   Η μελετώμενη κατάργηση του 12% επί του κόστους εργασίας σε επιχειρήσεις, όπως είναι: κομμωτήρια, συνεργεία επισκευής – συντήρησης αυτοκινήτων, (βαφεία, φανοποιεία, ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων, βουλκανιζατέρ κλπ.) τους υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, θα έχει οδυνηρές συνέπειες στη λειτουργία των επιχειρήσεων.


   Η απόφαση αυτή – αν πραγματοποιηθεί – θα δυσκολέψει τη συνέχιση της λειτουργίας των ως άνω επιχειρήσεων και θα αποτελέσει εφεξής ισχυρό αντικίνητρο για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων με συνέπεια να καταργηθούν ή να μη δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.


    Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να μην πραγματοποιηθεί η σκέψη αυτή ή να αναβληθεί προς το παρόν τουλάχιστον μέχρι να ξεπερασθεί η κρίση που έτσι κι αλλιώς έφερε σε δύσκολη θέση τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και προβλέπεται το μέλλον δυσοίωνο και αβέβαιο.


 


Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Β.Ε. ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ Σ.


Η Πρόεδρος Κουρέων – Κομμωτών  ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ Θ.


Ο Πρόεδρος Θερμοϋδ/λικών ΓΙΩΡΑΣ Α.


Ο Πρόεδρος Επισκευαστών Αυτ/των ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ.


Ο Πρόεδρος Εργολάβων -Ηλεκτρολόγων  ΤΣΕΝΤΕΜΕΝΙΔΗΣ Α.


 Ακολουθούν 300 υπογραφές των μελών των θιγόμενων Σωματείων,


οι οποίες είναι οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε στη διάθεσή σας.


 


Κοινοποίηση:


κ.κ. Βουλευτές του Ν. Ξάνθης


κ. Διοικητή του ΟΑΕΔ


κ. Αντζινά Νικόλαο μέλος του Δ.Σ. ΟΑΕΔ


και εκπρόσωπο ΓΣΕΒΕΕ