Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε ερώτηση του Παναγιώτη Σγουρίδη για τις μεταδημοτεύσεις

Από το πολιτικό γραφείο του κ. Παναγιώτη Σγουρίδη, δίνεται στη δημοσιότητα όπως έχει, η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε ερώτηση του Βουλευτή, που αφορούσε στην σύντμηση του απαιτούμενου χρόνου (2/ετία) για τις μεταδημοτεύσεις προς τις ακριτικές περιοχές της χώρας.

Από το πολιτικό γραφείο του κ. Παναγιώτη Σγουρίδη, δίνεται στη δημοσιότητα όπως έχει, η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε ερώτηση του Βουλευτή, που αφορούσε στην σύντμηση του απαιτούμενου χρόνου (2/ετία) για τις μεταδημοτεύσεις προς τις ακριτικές περιοχές της χώρας.


 “ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 15073/25-2-2009 ερώτηση του βουλευτή Ν. Ξάνθης, κ. Παναγιώτη Σγουρίδη


Απαντώντας στην υπα αριθ. 15073/25-2-2009 ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο βουλευτής κ. Παναγιώτης Σγουρίδης, σχετικά με το αν θα μπορούσε να αξιολογηθεί ως ρεαλιστική και εφικτή η πρότασή του για μείωση του χρόνου που απαιτείται ως προϋπόθεση για μεταδημότευση, από μία διετία που ισχύει έως σήμερα, σε ένα έτος ή και έκι μήνες μόνο για τις περιπτώσεις που αφορούν μεταδημοτεύσεις από μη ακριτικές  σε ακριτικές περιοχές, σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα αυτής θα τεθεί υπόψη της αρμόδιας επιτροπής για την ανασύνταξη του Κώδικα περί Ληξιαρχείων και Ληξιαρχικών πράξεων καθώς και του Κώδικα περί Δημοτολογίων, ο οποίος συμπεριλαμβάνει και τα θέματα των μεταδημοτεύσεων.


Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καιν ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας για μεταδημότευση:


α) Του ενός των συζύγων για να αποκτήσει την δημοτικότητα του άλλου


β) Των πρώην συζύγων, λόγω λύσεως του γάμου, για να αποκτήσουν τη δημοτικότητα που είχαν πριν τον γάμο


γ) Του ενήλικου, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα, που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μία μόνο φορά.


Επισημαίνεται ότι η ιδιότητα της δημοτικότητας οποιουδήποτε προσώπου σε ΟΤΑ της χώρας δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου στον εν λόγω ΟΤΑ.


Τέλος, άποψή μας είναι ότι οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με το χρόνο που απαιτείται ως προϋπόθεση για μεταδημότευση, δεν μπορεί να στηρίζεται σε γεωγραφικό κριτήριο καθώς έτσι θα προέκυπταν ανισότητες ως προς την αντιμετώπιση των δημοτών.


                                                                               Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ “


 ΣΧΟΛΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ : Η Ελληνική Πολιτεία έχει θεσπίσει κατά καιρούς σωρεία μέτρων και ρυθμίσεων με βάση γεωγραφικά κριτήρια, χωρίς να προκύψουν προβλήματα άνισης μεταχείρισης των δημοτών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιου είδους θετικών ρυθμίσεων για τις ακριτικές περιοχές είναι α) οι μοριοδοτήσεις όσων επιθυμούν να διοριστούν ή να υπηρετήσουν στις παραμεθόριες περιοχές, β) τα κάθε είδους οικονομικά κίνητρα και οι παροχές, γ) το αφορολόγητο της πρώτης  κατοικίας στην παραμεθόριο,  κ. ά.


Σχετικά Άρθρα

Back to top button