300 νέοι εισακτέοι στα 2 νέα Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι ορίστηκε ο αριθμός εισακτέων στα Πανεπιστήμια, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) Αθήνας και στα τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) για το ακαδ. έτος 2009-2010.

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι ορίστηκε ο αριθμός εισακτέων στα Πανεπιστήμια, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) Αθήνας και στα τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) για το ακαδ. έτος 2009-2010.


Σε σύγκριση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος οι θέσεις:


·στα πανεπιστήμια αυξάνονται συνολικά κατά 970.


·τα ΤΕΙ παραμένουν οι ίδιες, ενώ έχει πραγματοποιηθεί ανακατανομή      των θέσεων στα ήδη υπάρχοντα αλλά και στα 13 νεοϊδρυθέντα τμήματα.


·στις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες αυξάνονται κατά 30.


Σημειώνεται ότι η φετινή αύξηση προκύπτει από την κάλυψη των αναγκών των τριών νεοϊδρυθέντων Πανεπιστημιακών τμημάτων (300 νέοι εισακτέοι στα 2 νέα Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και 100 νέοι εισακτέοι στο νέο τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Λήμνο), καθώς επίσης και μιας σειράς πανεπιστημιακών τμημάτων κατά κύριο λόγο της περιφέρειας, και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες και πραγματικές ανάγκες.


Αξίζει να αναφερθεί ότι το 30 % της συνολικής αύξησης του αριθμού των εισακτέων προκύπτει από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που σταθερά βρίσκεται στην 1η θέση μεταξύ όλων των περιφερειακών Πανεπιστημίων της χώρας. Ταυτόχρονα με την ένταξη των 2 νέων τμημάτων, ενισχύεται το πεδίο αναφοράς του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου σε νέους τομείς, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στις τοπικές κοινωνίες της Θράκης.


Με βάση τη σχετική Υπουργική Απόφαση, οι θέσεις εισακτέων για το 2009-2010 ανέρχονται:


α) Στα Πανεπιστήμια και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες  της Χώρας σε 40.770.


β) Στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης 43.460.


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΕΙ + ΤΕΙ


                     ΑΕΙ                  ΤΕΙ           ΣΥΝΟΛΟ


2008         39.210             43.430              82.640


2009         40.180             43.430              83.610


ΔΙΑΦΟΡΕΣ +970           ——-                       +970


Ο αριθμός των εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ανέρχεται στις 84.230. (Ειδικότερα για τις ΑΣΤΕ η αύξηση σε σχέση με πέρυσι είναι κατά 30 θέσεις, κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου υπουργείου).


Επιπλέον, στον παραπάνω αριθμό των 84.230 εισακτέων προστίθενται και οι θέσεις εισακτέων:


1.Για τις Στρατιωτικές Σχολές 1436,


2.Για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας 1900 (κατά προσέγγιση),


3. Για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 26


4. Για τις Σχολές των  Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 670 (κατά προσέγγιση).


Το διδακτικό έτος 2008-2009 θα λήξει στις 13 Μαΐου 2009 και οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 15 Μαΐου 2009.


Τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button