Το Καζίνο Ξάνθης είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας. Αποτέλεσμα των σωστών επιλογών και αποφάσεων της διοίκησης της εταιρίας είναι το Καζίνο Ξάνθης να εξακολουθεί να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες των καιρών και να προσφέρει άριστες υπηρεσίες και ψυχαγωγία προς τους πελάτες του.

Το Καζίνο Ξάνθης είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας. Αποτέλεσμα των σωστών επιλογών και αποφάσεων της διοίκησης της εταιρίας είναι το Καζίνο Ξάνθης να εξακολουθεί να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες των καιρών και να προσφέρει άριστες υπηρεσίες και ψυχαγωγία προς τους πελάτες του.


 Όπως οφείλει να κάνει κάθε σοβαρή επιχείρηση, έτσι και το Καζίνο Ξάνθης έχει προχωρήσει σε σχέδια αναδιάρθρωσης με σκοπό α) να περιορίσει τις συνέπειες από την διεθνή οικονομική κρίση, β) να συνεχίσει να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προς τους πελάτες του και γ) να μην χαθεί ούτε μία θέση εργασίας.


Όπως οφείλει να κάνει κάθε σοβαρή εταιρία το Καζίνο Ξάνθης παρουσίασε τα σχέδιά του προς τους εργαζόμενους και τους κάλεσε σε διάλογο. Παρουσίασε τόσο τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία όσο και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να διασφαλισθούν οι θέσεις εργασίας.


Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστών του Καζίνο Ξάνθης αρνήθηκαν κάθε διάλογο και κάθε συνεργασία για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας στο Καζίνο Ξάνθης. Αντιθέτως επιμένουν να προτάσσουν την προσωπική τους προβολή σε βάρος των συναδέλφων τους εργαζόμενων αλλά και του κύρους και της φήμης της εταιρίας, άλλοτε δίδοντας ανακριβείς πληροφορίες, άλλοτε επινοώντας ζητήματα εκεί που δεν υπάρχουν, όπως η αρνητική κριτική σε βάρος των αναπτυξιακών σχεδίων της ιδιοκτήτριας εταιρίας Vivere στο Καζίνο Κέρκυρας. Η εταιρία Vivere είναι υποχρεωμένη απέναντι στους μετόχους της να προβαίνει κατά ένα μέρος και σε επενδύσεις, οι οποίες στηρίζουν την όλη δραστηριότητά της.


Διαβεβαιώνουμε τους πελάτες μας και την τοπική κοινωνία ότι το Καζίνο Ξάνθης θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για την διασφάλιση της υγιούς πορείας χωρίς να χαθούν θέσεις εργασίας. Καλούμε τους εκπροσώπους των συνδικαλιστών να αναθεωρήσουν την αρνητική στάση τους και να σταθούν αλληλέγγυοι στα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων και της επιχείρησης.Ξάνθη 24/3/2009


Η Διοίκηση


της εταιρείας