“Νόμιμη η παραχωρηση στη Μητροπολη Θεσσαλονίκης”

Επιστολή στον διευθυντή της “Ελευθεροτυπίας” έστειλε ο βουλευτής Ξάνθης και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπυξης κ. Αλέξανδρος Κοντός με αφορμή Δημοσιεύματα που αναφέρονται στο όνομα του και αφορούν την παραχώρηση έκτασης 32 στρεμμάτων αγροκτήματος Πανοράματος στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για την ανέγερση “Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως πασχόντων”.

Επιστολή στον διευθυντή της “Ελευθεροτυπίας” έστειλε ο βουλευτής Ξάνθης και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπυξης κ. Αλέξανδρος Κοντός με αφορμή Δημοσιεύματα που αναφέρονται στο όνομα του και αφορούν την παραχώρηση έκτασης 32 στρεμμάτων αγροκτήματος Πανοράματος στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για την ανέγερση “Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως πασχόντων”.

 Οπως ισχυρίζεται ο κ. Κοντός η αναφορά στο όνομά του γίνεται με τρόπο αναληθές, καθώς τον εμφανίζουν να προχώρησε σε χαριστική προς τον Μητροπολίτη Ανθιμο πράξη.


 Επισημαίνει την ενασχόλησή του για το γεγονός ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από την εφημερίδα να εκφράσει τη θέση του και να γνωρίσω τα πραγματικά δεδομένα


 Στην  επιστολή του ο κ. Κοντός γνωρίζει τα εξής:


 1) Η εν λόγω παραχώρηση δεν αποτελεί “δωράκι” (όπως στην εφημερίδα σας χωρίς εισαγωγικά αναφέρεται) προς τον Μητροπολίτη Ανθιμο, αλλά νόμιμη παραχώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 994/79, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 998/1979, προς την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για την ανέγερση “Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίων Πασχόντων”.


 

2) Για την παραχώρηση ελήφθησαν υπόψη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλα τα απαιτούμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (16 τον αριθμό), μεταξύ των οποίων έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνσης Τοπογραφικής, Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης και άλλες αποφάσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό φάκελο.

 

3) Της παραχώρησης προηγήθηκε η επιστροφή της εν λόγω έκτασης από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο οποίο είχε παραχωρηθεί το 1957 από το Υπουργείο Γεωργίας για εφαρμογή στεγαστικού προγράμματος Λαϊκής Κατοικίας, με την προϋπόθεση να αποδοθεί στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, η οποία είχε υποβάλει σχετικό αίτημα, προκειμένου να αναγείρει “Εκκλησιαστικό Ιδρυμα Περιθάλψεως Χρονίων Πασχόντων”.

 

4) Η απόφαση παραχώρησης ορίζει ρητά ότι αυτή θα ανακληθεί σε περίπτωση α) μη πραγματοποίησης του σκοπού εντός πέντε ετών από της μεταγραφής της παρούσας και β) αλλαγής σκοπού και γ) διάθεσης της παραχωρηθείσας έκτασης με οποιονδήποτε τρόπο.

 

5) Η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε κατά κυριότητα, διότι η συγκεκριμένη έκταση δόθηκε με σκοπό ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων για ίδρυμα χρονίων πασχόντων. Ο σκοπός αυτός δεν μπορούσε να υλοποιηθεί με παραχώρηση κατά χρήση διότι στην περίπτωση αυτή τα κτίσματα θα ανήκαν στο Υπουργείο και όχι στην Ιερά Μητρόπολη (άρθρο 6 Ν. 994/79).

 

Κατόπιν όλων αυτών είναι προφανές ότι η παραχώρηση από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ήταν καθ’ όλα νόμιμη και αποκλειστικά προς την κατεύθυνση υλοποίησης μιας πρωτοβουλίας με καθαρά κοινωφελή και ανθρωπιστικό χαρακτήρα.

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button