ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΓΟΥΡΙΔΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΠΡΟΣ: Τους Υπουργούς :
1.- Οικονομίας και Οικονομικών
2.- Εσωτερικών
3.- Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Κατά καιρούς η Ελληνική πολιτεία και οι κοινωνικοί φορείς   ασχολήθηκαν με το θέμα του οικογενειακού επιδόματος και του επιδόματος τέκνων, αναζητώντας τρόπους αύξησής του. Είναι καιρός όμως  να εξεταστεί το πρόβλημα αυτό με περισσή σοβαρότητα και σε σχέση με την υπογεννητικότητα της χώρας και την ραγδαία γήρανση του πληθυσμού της. Το δημογραφικό πρόβλημα είναι διαχρονικό για την Ελλάδα.


Η ανυπαρξία κινήτρων στους νέους για την απόκτηση παιδιών, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους  παράγοντες  μαρασμού του ανθρώπινου δυναμικού της πατρίδας μας. Τα ευτελή οικονομικά κίνητρα και καταχρηστικώς ονομαζόμενα “οικογενειακά επιδόματα”, που ίσχυαν πριν από 25 χρόνια ισχύουν και σήμερα, χωρίς καμία βελτίωση της πραγματικής τους αξίας.


Η ανεργία, η ανασφάλεια για το μέλλον και η έλλειψη προγραμματισμού, συμπληρώνουν το φάσμα που διαμορφώνει την κοινωνική αντίληψη “όσα λιγότερα παιδιά τόσες λιγότερες έγνοιες”.


Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί


1.- Είναι στις προθέσεις τους η αναμόρφωση των μισθολογίων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβάνοντας σ αυτά   γενναίες αυξήσεις  του οικογενειακού επιδόματος  και του επιδόματος τέκνων, ώστε να αποτελέσουν  μικρό αλλά ουσιαστικό κίνητρο για τους νέους, ώστε να αποκτήσουν παιδιά;


Υπενθυμίζω ότι το ισχύον για τον δημόσιο τομέα μισθολόγιο χρονολογείται από το 2003 και υπάρχει ανάγκη αναμόρφωσής του, το ίδιο και στον ιδιωτικό τομέα.


2.- Σκέπτονται να εξασφαλίσουν, όχι με πριμοδότηση μορίων, αλλά με κατ εξαίρεση διορισμό στο Δημόσιο ενός παιδιού από κάθε 4/μελή έως 5/μελή πολύτεκνη οικογένεια και 2 παιδιών από κάθε πολυμελέστερη οικογένεια, κατά περίπτωση και με βάση τα προσόντα.  


 Ο Ερωτών Βουλευτής


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button