ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

Στα πλαίσια της προσπάθειας των Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών της Θράκης, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν, ο πρόεδρος του Συνδέσμου της Ξάνθης Βασίλειος Σκαρλάτος, εκπροσωπώντας και τους δύο άλλους Συνδέσμους της Θράκης, συναντήθηκε την Παρασκευή, με το νέο υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιο Μπούρα, στον οποίο και επέδωσε σχετικό κοινό υπόμνημα.

Στα πλαίσια της προσπάθειας των Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών της Θράκης, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν, ο πρόεδρος του Συνδέσμου της Ξάνθης Βασίλειος Σκαρλάτος, εκπροσωπώντας και τους δύο άλλους Συνδέσμους της Θράκης, συναντήθηκε την Παρασκευή, με το νέο υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιο Μπούρα, στον οποίο και επέδωσε σχετικό κοινό υπόμνημα.


Η συνάντηση, που έγινε σε πολύ καλό κλίμα, όπου και αναπτύχθηκαν απόψεις επί των θεμάτων του υπομνήματος, είχε ως αποτέλεσμα, ο υπουργός να δεσμευτεί: -Για τα δύο πρώτα θέματα, που αφορούν: α. Αποπληρωμή των οφειλομένων της επιδότησης του κόστους εργασίας (12%)


και β. Την έγκαιρη και επαρκή χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων της περιοχής


Θα υπάρξει άμεση αντιμετώπιση. 


-Για τα δύο άλλα θέματα του υπομνήματος, που αφορούν: α. Τη δυνατότητα αναδιάταξης του δανεισμού των επιχειρήσεων και β. Την ενίσχυση κλάδων της οικονομίας της περιοχής, που φαίνεται πως έχουν άμεσα και πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα, δεσμεύτηκε ο υπουργός να τα εξετάσει και να δώσει σύντομα απάντηση.  


Αναγνωρίστηκε η ανάγκη της λήψης ανάλογων μέτρων, αφού είναι καταγεγραμμένη για την περιοχή η αναπτυξιακή της υστέρηση έναντι των άλλων περιφερειών της χώρας, παρουσιάζοντας συγχρόνως και έντονη τάση αποβιομηχάνισης και συρρίκνωσης της παραγωγικής της βάσης. 


Στην προσπάθειά αυτή και για την συνάντηση, μας βοήθησαν τα μέγιστα, τόσο ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειάς μας, Δ. Σταμάτης, όσο και ο καθηγητής του Δ.Π.Θ. Δ. Χιώνης. 


ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ


ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 


Αναλυτικά το περιεχόμενο του υπομνήματος που κατέθεσαν οι Σύνδεσμοι Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών Θράκης, προς τους υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Γιάννη Παπαθανασίου, υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Αθανάσιο Μπούρα, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών – Ευριπίδη Στυλιανίδη και τον γενικό γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. – Δημήτρη Σταμάτη με θέμα:   “Ζωτικά αναγκαία η άμεση ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων της Θράκης”, έχει ως εξής: 


“Κύριοι υπουργοί


Κάτω από τις συνθήκες της σημερινής συγκυρίας, είναι πιεστικά αναγκαία και ζωτικής σημασίας η άμεση ενίσχυση της ρευστότητας των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων της περιοχής μας, μέσα από: 


1. Την Καταβολή της θεσμοθετημένης επιδότησης του κόστους εργασίας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων της Θράκης, κατά 12%. Τα οφειλόμενα προς τις επιχειρήσεις αφορούν εργατική δαπάνη των ετών 2007 και 2008. Παλαιότερα οι δικαιούχοι εισέπρατταν αυτό το ποσό και το ενέτασσαν στην ρευστότητά τους, το αμέσως επόμενο τρίμηνο από αυτό που δαπάνησαν για την κάλυψη της εργατικής τους δαπάνης.       


2. Την συστηματική, έγκαιρη και επαρκή χρηματοδότηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτσι ώστε και αυτή στη συνέχεια να καταβάλει έγκαιρα στους δικαιούχους την οφειλόμενη ενίσχυση, στα επενδυτικά σχέδια που ενέταξε στον επενδυτικό Νόμο και ήδη μπήκαν στη φάση υλοποίησης ή και έκαναν έναρξη λειτουργίας.     


3. Τη δυνατότητα αναδιάταξης του δανεισμού των βιοτεχνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων της περιοχής μας, από μεσοβραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο, μέσω της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών προς τις Τράπεζες, με ημερομηνία αναφοράς την 31-12-2008 και με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (ρύθμιση ανάλογη με το ΥΠΟΙΟ 2/19605/0025/19-04-2006) και με παράλληλη επιδότηση στο επιτόκιο.


4. Ενίσχυση κλάδων της οικονομίας της περιοχής μας, που έχουν άμεση και πολλαπλασιαστική απόδοση. Παραδείγματος χάριν, αγορά κατοικίας μέσω φορολογικών κινήτρων ή προσωρινή κατάργηση του “πόθεν έσχες” στην αγορά ακινήτων στην περιοχή μας κλπ. 


Γνωρίζοντας τις ευαισθησίες σας, για την περιφερειακή βιομηχανική και βιοτεχνική παραγωγική βάση της χώρας μας, ευελπιστούμε πως θα ανταποκριθείτε θετικά στα αιτήματά μας. Είναι ουσιαστικά μέτρα άμεσης απόδοσης, τόσο στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων της περιοχής μας, όσο και ως ουσιαστικότατο μέτρο ενίσχυσης της βιωσιμότητάς των.”        

Σχετικά Άρθρα

Back to top button