Τα νέα Δ.Σ. σε Κ.Α.Π.Η., Αθλητικό Οργανισμό, Βρεφονηπιακούς και Στέγη Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης

Η νέα συγκρότηση των διετούς θητείας (2009 – 2010) Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ξάνθης (Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, Οργανισμός Άθλησης, Στέγη Πολιτισμού “Κωνσταντίνος Μπένης” και Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί) όπως αυτή προέκυψε από τις διαδικασίες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 19.01.09, έχει ως εξής:

Η νέα συγκρότηση των διετούς θητείας (2009 – 2010) Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ξάνθης (Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, Οργανισμός Άθλησης, Στέγη Πολιτισμού “Κωνσταντίνος Μπένης” και Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί) όπως αυτή προέκυψε από τις διαδικασίες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 19.01.09, έχει ως εξής:


 1) Κ.Α.Π.Η


 (9 – εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από: το Δήμαρχο ή άλλο Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο, πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) από τη μειοψηφία, δύο (2) δημότες – κατοίκους Ξάνθης που έχουν σχέση με το σκοπό του Νομικού Προσώπου και ένα (1) εκλεγμένο μέλος του ΚΑΠΗ. Σύμφωνα με το Ν.2839/2000 άρθρο 6 παρ.1β, υποχρεωτικά εκπροσωπούνται και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο για κάθε φύλο με το 1/3 τουλάχιστον των οριζομένων από το Δήμο, μελών)


Τακτικά Μέλη Δ.Σ.: 


Γεώργιος Παπασταματίου (Πρόεδρος), Εμμανουήλ Τσέπελη (Αντιπρόεδρος), Θεολόγης Καλαϊτζή, Νικόλαος Φωτιάδη, Κρίτων Καλογερής, Ειρήνη Δαλάτση, Βαρβάρα Μουμτζάκη και Νικόλαος Μπαλτατζή.


Αναπληρωτές τακτικών: 


Ευστράτιος Σερραίος, Νικόλαος Παπαδόπουλος, Αναστάσιος Θεοδωρίδης, Αλέξανδρος Κυριακίδης, Χασάν Ογλού Φερντούν, Δέσποινα Πατσίδου, Ευάγγελος Μαμούγκας, Χρήστος Καπετανόπουλος.


  2) Οργανισμός Άθλησης 


(7 – επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από: το Δήμαρχο ή άλλο Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο, τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) από τη μειοψηφία και δύο (2) δημότες – κατοίκους Ξάνθης που έχουν σχέση με το σκοπό του Νομικού Προσώπου. Σύμφωνα με το Ν.2839/2000 άρθρο 6 παρ.1β, υποχρεωτικά εκπροσωπούνται και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο για κάθε φύλο με το 1/3 τουλάχιστον των οριζομένων από το Δήμο, μελών)


Τακτικά Μέλη Δ.Σ.:


Νικόλαος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος), Σοφία Καραγιαννίδου (Αντιπρόεδρος), Γεώργιος Παπασταματίου, Ισμέτ Τοπ, Χουσεϊν Αχμέτ Ογλού, Ιωάννης Καλαϊτζής, Μιχαήλ Λομβαρδέας.


Αναπληρωτές:


Νικόλαος Φωτιάδης, Αναστάσιος Θεοδωρίδης, Χρήστος Μούρκας, Δέσποινα Πατσίδου, Ειρήνη Δαλάτση, Νικόλαος Σπυριδόπουλος, Βαρβάρα Μουμτζάκη.


 


 3) Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί


 (9 – εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από: επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) της μειοψηφίας, από τους οποίους ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου και έναν (1) εκπρόσωπο των γονέων των φιλοξενούμενων παιδιών. Σύμφωνα με το Ν.2839/2000 άρθρο 6 παρ.1β, υποχρεωτικά εκπροσωπούνται και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο για κάθε φύλο με το 1/3 τουλάχιστον των οριζομένων από το Δήμο, μελών)


Τακτικά Μέλη Δ.Σ.:


Φίλιππος Φιλίππου (Πρόεδρος), Ιωάννης Χρηστίδης (Αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Τσέπελης, Χρήστος Μούρκας, Απόστολος Αγκόρτσας, Ειρήνη Δαλάτση, Νικόλαος Ανταμπούφης, Δήμητρα Σόκορη, Όλγα Πετρίδου.


Αναπληρωτές:


Θεολόγης Καλαϊτζής, Νικόλαος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Γιατζόγλου, Σοφία Καραγιαννίδου, Σάββας Μελισσόπουλος, Αθανάσιος Ξυνίδης, Βασιλική Χρηστίδου, Ιωάννης Κοσμάς.


 


 4) Στέγη Πολιτισμού ‘Κωνσταντίνος Μπένης’ 


(9 – εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από: το Δήμαρχο ή άλλο Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο, τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) από τη μειοψηφία, τρία (3) πρόσωπα που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση και ειδικές γνώσεις για την εκπλήρωση του σκοπού του Νομικού Προσώπου και έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου. Σύμφωνα με το Ν.2839/2000 άρθρο 6 παρ.1β, υποχρεωτικά εκπροσωπούνται και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο για κάθε φύλο με το 1/3 τουλάχιστον των οριζομένων από το Δήμο, μελών)


Τακτικά Μέλη Δ.Σ.:


Αναστάσιος Θεοδωρίδης (Πρόεδρος), Χρήστος Μούρκας (Αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Φανουράκης, Σάββας Μελισσσόπουλος, Χασάν Μαλκότς, Γεώργιος Μακέδης, Κρυωνάς Σερκενλίδης, Δημήτριος Μπένης, Ιωάννα Καρολίδου.


Αναπληρωτές:


Ευστράτιος Σερραίος, Ιωάννης Χρηστίδης, Φίλιππος Φιλίππου, Δέσποινα Πατσίδου, Ειρήνη Δαλάτση, Αναστασία Τζόλα, Δημήτριος Αραμπατζής, Αλέξανδρος Κυριακίδης. 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button