Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009, ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Γεώργιος Παυλίδης επισκέφθηκε το Γυμνάσιο Ερασμίου για να δει επιτόπου τις εργασίες εκτεταμένης ανακατασκευής του υπάρχοντος εκεί παλαιού κτιρίου.

 Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009, ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Γεώργιος Παυλίδης επισκέφθηκε το Γυμνάσιο Ερασμίου για να δει επιτόπου τις εργασίες εκτεταμένης ανακατασκευής του υπάρχοντος εκεί παλαιού κτιρίου. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 450.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΟΣΚ της Νομαρχίας Ξάνθης και από εθνικούς πόρους.


Από την επιτόπια θεώρηση προέκυψε ότι, το σχολείο ανακατασκευάζεται στο σύνολό του και καθίσταται σχεδόν καινούργιο. Γι’ αυτό εξέφρασαν την ικανοποίησή τους τόσο ο Διευθυντής, όσο και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και της Σχολικής Επιτροπής. Ο Νομάρχης δεσμεύθηκε να γίνει μια παρέμβαση και επί του αύλειου χώρου, ώστε να μην υπάρχουν ελλείμματα τόσο στην εικόνα και στην εμφάνιση, όσο και στη λειτουργία του σχολείου. 


Σχετικά ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Γεώργιος Παυλίδης δήλωσε:


 “Το ζήτημα της σχολικής στέγης, αλλά και των παρεμβάσεων σε όλα τα μήκη και πλάτη του Νομού είναι καθήκον μας απέναντι στην κοινωνία και, ιδιαίτερα, στην μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα. Έχουν γίνει μεγάλα βήματα, που κάλυψαν τα ελλείμματα του παρελθόντος. Από τώρα εργαζόμαστε για τη σχολική στέγη του αύριο”.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ


ΝΟΜΑΡΧΗ