Ο Δήμος Σταυρούπολης από το νέο έτος θα συμμετέχει στο Διαδημοτικό διαδικτυακό πρόγραμμα πρόληψης υγείας. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι οι γιατροί του ΚΥ Σταυρούπολης θα είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών σε 24ωρη βάση .

Ο Δήμος Σταυρούπολης από το νέο έτος θα συμμετέχει στο  Διαδημοτικό  διαδικτυακό πρόγραμμα πρόληψης υγείας. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι οι γιατροί του ΚΥ Σταυρούπολης θα είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών σε 24ωρη βάση . 


Αυτό θα καλύψει την αδυναμία της έλλειψης γιατρών ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν στο Κέντρο Υγείας. Με αυτό τον τρόπο η τεχνολογία γίνεται εργαλείο στα χέρια του γιατρού ώστε να παρέχεται καλύτερη ποιότητα και εξειδικευμένη περίθαλψη στους δημότες μας.


Ο γιατρός θα επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και θα μπορεί να ανταλλάσσει απόψεις με τους εξειδικευμένους συναδέλφους του , ακόμη και για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.


Είναι ένας τρόπος αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας  σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και παράλληλα ελαχιστοποιείται η άσκοπη μετακίνηση ασθενών με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους.


Αυτό το πρόγραμμα σήμερα εφαρμόζεται σε 12-13 περιφερειακά  ιατρεία –  Κ. Υγείας σε όλη την Ελλάδα και κατόπιν επίμονων προσπαθειών μας θα συμμετέχει και το ΚΥ Σταυρούπολης.