“Ταυτότητα και σχέδια αξιοποίησης των Ιαματικών Πηγών Θερμών του Νομού Ξάνθης”

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008, διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης ημερίδα στην πόλη της Ξάνθης με θέμα: “Ταυτότητα και σχέδια αξιοποίησης των Ιαματικών Πηγών Θερμών του Νομού Ξάνθης”, μετά το ανάλογο έργο που υλοποιήθηκε από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ.

   Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008, διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης ημερίδα στην πόλη της Ξάνθης με θέμα: “Ταυτότητα και σχέδια αξιοποίησης των Ιαματικών Πηγών Θερμών του Νομού Ξάνθης”, μετά το ανάλογο έργο που υλοποιήθηκε από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ. Συμμετείχαν ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Γεώργιος Παυλίδης, ο Πρόεδρος της Δ/νης Ν.Α Καβάλας-Δράμας-Ξάνθης, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, φορείς του Νομού, υπηρεσιακοί παράγοντες από την Ξάνθη και την Περιφέρεια ΑΜΘ, Καθηγητές του ΔΠΘ, μέλη της τοπικής επιστημονικής κοινότητας και πολλοί απλοί πολίτες που ενδιαφέρθηκαν, όπως επίσης και ο Δήμαρχος του Ζλάτογκραντ από την Βουλγαρία.


   Εκ μέρους των εισηγητών, παρουσιάστηκαν, με εξαιρετικές εισηγήσεις, τα αποτελέσματα των μελετών που εκπονήθηκαν, όπως της υδρογεωλογικής μελέτης, των αναλύσεων των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των θερμών νερών (ποσοτικών, φυσικοχημικών, χημικών, μικροβιολογικών, θερμοκρασίας), της ειδικής μελέτης ιατρικής ταυτοποίησης τους, και της μελέτης εφαρμογής συγκεκριμένων προτάσεων αξιοποίησης – αναβάθμισης των λουτρικών εγκαταστάσεων και των ενεργειακών χρήσεων των νερών. 


   Διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή των Θερμών, σε έκταση 10 τετρ. χ/τρων υπάρχουν συνολικά 29 φυσικές θερμές πηγές με θερμοκρασία 40-50οC, καταγεγραμμένης παροχής πολύ μεγαλύτερης των 100κ.μ ανά ώρα, με εκτιμήσεις ότι μπορεί να ανέρχεται και στα 400 κ.μ ανά ώρα. Η ποιότητα των υδάτων χαρακτηρίστηκε εξαιρετική με πηγές ουδέτερου και ελαφρώς αλκαλικού ph, με μεγάλης σημασίας στοιχεία και σπάνια ιχνοστοιχεία, χωρίς ρυπογόνες ουσίες. Τα ύδατα ταυτοποιήθηκαν και κατατάχθηκαν στη σημαντική ιαματική κατηγορία των οξυανθρακικών νερών. Παράλληλα από την ειδική ιατρική μελέτη προέκυψαν και προσδιορίστηκαν -για πρώτη φορά επιστημονικά τεκμηριωμένες- επακριβώς οι θεραπευτικές ενδείξεις – αντεδείξεις, πιθανές δοσολογίες και ο μηχανισμός δράσης των ιαματικών νερών, που χαρακτηρίζονται υψηλής θεραπευτικής αξίας. Συγκεκριμένα, επιπλέον των συνήθων λουτροθεραπειών, αυτά έχουν ιαματική επίδραση (ενδείξεις) σε ασθένειες του γαστρεντερικού, ηπατοπάθειες, μεταβολικές και μολυσματικές παθήσεις και στην ουρολιθίαση, ενώ προσδιορίστηκαν σαφώς και οι αντενδείξεις. Αποδείχθηκε ότι τα ύδατα είναι κατάλληλα για εξωτερική και εσωτερική χρήση (πόση) και ενδείκνυνται για την ανάπτυξη όλων των μορφών θερμαλισμού, όπως της υδροθεραπείας, της ποσιθεραπείας, της πηλοθεραπείας, αλλά και η ότι περιοχή, με την εγκατάσταση του τηλεμετρικού μετεωρολογικού σταθμού, προσφέρεται και για την κλιματοθεραπεία. Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες συμπέραναν ότι η περιοχή με τα πλεονεκτήματα που διαθέτει (τις θερμές πηγές, το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, τα ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, την πλούσια παράδοσή της, την προσβασιμότητα με την υπό περαίωση τουριστική δίοδο), είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη όλων των μορφών του τουρισμού ευεξίας και αναζωογόνησης. 


Εκ μέρους του Δήμου του Ζλάτογκραντ αναπτύχθηκαν οι προτάσεις αξιοποίησης του κοιτάσματος που υπάρχει από την Βουλγαρική πλευρά, για το οποίο υπάρχουν καταρχήν εκτιμήσεις ότι είναι ενιαίο και επικοινωνεί με αυτό των Θερμών. 


Επισημάνθηκε από κοινού ότι στα πλαίσια της καλής διασυνοριακής συνεργασίας των δύο πλευρών, επιβάλλεται η ορθολογική αειφορική διαχείριση, χρήση και αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου, δεδομένου ότι οι φυσικοί πόροι διαπερνούν τις συνοριακές γραμμές. Προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση, μάλιστα, η Ν.Α Ξάνθης προτίθεται να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση έργου, σε συνεργασία με την γειτονική Χώρα, για την ολοκληρωμένη προστασία και αειφορική διαχείριση, του προφανώς ενιαίου πεδίου, στα πλαίσια του νέου διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-2013. 


Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης διά του Νομάρχη διατύπωσε την βούληση να αξιοποιήσει, στο τμήμα που της αναλογεί και σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, όλα όσα προέκυψαν από το έργο, τα οποία αποτελούν τον θεμέλιο λίθο για όλες τις επόμενες ενέργειες αξιοποίησης αυτού του θησαυρού της περιοχής, που σε συνδυασμό και με ιδιωτικές επενδύσεις μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή για την ανάπτυξη της περιοχής των Θερμών, της Ξάνθης και κατ’ επέκταση της Χώρας μας.


Ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Γεώργιος Παυλίδης δήλωσε:


“η ιδέα και η επιλογή μας να πρωτοπορήσουμε με μια πολυμερή και ολοκληρωμένη μελέτη, έως την ιατρική ταυτοποίηση των ιαματικών θερμών νερών, δικαιώνεται πλήρως. Μάθαμε, για πρώτη φορά, τι υπάρχει, πόσο πολύτιμο είναι, τι ιατρικές χρήσεις και ωφέλειες μπορεί με ασφάλεια να έχει. Έχουμε την γνώση και την ταυτότητα, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην οικονομική και τουριστική αξιοποίηση”. 


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button