Προσωρινή Ρύθμιση κυκλοφορίας (Εκτροπή κυκλοφορίας ) στην Εγνατία Οδό στο τμήμα από Ανισόπεδο Κόμβο Χρυσούπολης έως Ισόπεδο Κόμβο Παραδείσου, λόγω εργασιών σύνδεσης του τμήματος “Γέφυρα Νέστου – Βανιάνο”

Από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνεται ότι για τις ανάγκες ολοκλήρωσης των εργασιών σύνδεσης του τμήματος “Γέφυρα Νέστου – Βανιάνο”, στο Έργο της Εγνατίας Οδού που αναφέρεται στο θέμα, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Χρυσούπολης έως τον Ι/Κ Παραδείσου, η κυκλοφορία του ρεύματος με κατεύθυνση από Ξάνθη προς Καβάλα και αντιστρόφως θα εκτραπεί στην Παλαιά Εθνική Οδό Ξάνθης – Καβάλας.

    Από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνεται ότι για τις ανάγκες ολοκλήρωσης των εργασιών σύνδεσης του τμήματος “Γέφυρα Νέστου – Βανιάνο”,  στο Έργο της Εγνατίας Οδού που αναφέρεται στο θέμα, από τον   Ανισόπεδο Κόμβο Χρυσούπολης έως τον Ι/Κ Παραδείσου,  η κυκλοφορία του ρεύματος με κατεύθυνση από Ξάνθη  προς Καβάλα και αντιστρόφως  θα εκτραπεί στην Παλαιά Εθνική Οδό Ξάνθης – Καβάλας.


   Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται θα πραγματοποιηθούν  σε δύο Φάσεις και έχουν ως εξής:  Α) Εκτροπή της κυκλοφορίας του ρεύματος Καβάλα – Ξάνθη της Εγνατίας Οδού στον Α/Κ Χρυσούπολης προς τον κλάδο εξόδου και εν συνεχεία προς τον Ι/Κ της Εθνικής Οδού Νο: 2 και αποκλεισμό όλων των ραμπών Ανόδου και Καθόδου προς και από το τμήμα Α/Κ Χρυσούπολης – Ι/Κ Παραδείσου Εγνατίας Οδού. 


Β) Συνέχεια της εκτροπής κυκλοφορίας στον Α/Κ Χρυσούπολης ως αναφέρεται στην Α) Φάση με τροποποίηση της εκτροπής κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού Νο: 2 με κατεύθυνση Ξάνθη – Καβάλα στον ήδη καταργηθέντα Ι/Κ Παραδείσου με την κυκλοφορία να διέρχεται πλέον από την παραλλαγή της Εθνικής Οδού Νο: 2 που ολοκληρώνεται στην περιοχή του Ι/Κ  Παραδείσου η οποία διέρχεται κάτω από το Νέο τεχνικό της Εγνατίας Οδού. 


   Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας όσον αφορά το τμήμα της Εγνατίας Οδού από Ι/Κ Παραδείσου μέχρι και τον Α/Κ Χρυσούπολης παραμένει, μέχρι το πέρας των εργασιών σύνδεσης του Έργου του θέματος και αποδίδεται σε κυκλοφορία με την  ολοκλήρωση του τμήματος της Εγνατίας Οδού “Γέφυρα Νέστου – Βανιάνο”.  


   Οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν στις 29/11/2008 και εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν περίπου ένα μήνα, δηλαδή μέχρι και τις 31/12/2008. 


   Ζητούμε την κατανόηση των οδηγών για την προσωρινή όχληση, που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του Έργου και συστήνουμε την ιδιαίτερη προσοχή τους, στο να ακολουθούν την εγκατεστημένη σήμανση των κυκλοφοριακών διευθετήσεων και να τηρούν τα όρια ταχύτητας.            

Σχετικά Άρθρα

Back to top button