Η συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για τα ύδατα του ποταμού Νέστου που υπογράφηκε στις 22-12-1995 και το Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας που υπογράφηκε την 1-11-2002 προβλέπουν την συνεργασία των δυο χωρών σε θέματα ρύπανσης διασυνοριακών υδάτων μεταξύ αυτών και του ποταμού Νέστου.

Προς τον κ. Υπουργό:


– ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.


 Η συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για τα ύδατα του ποταμού Νέστου που υπογράφηκε  στις 22-12-1995 και το Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας που υπογράφηκε την 1-11-2002 προβλέπουν την συνεργασία των δυο χωρών σε θέματα ρύπανσης διασυνοριακών υδάτων μεταξύ αυτών και του ποταμού Νέστου.


Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου η στάθμη των υδάτων του ποταμού Νέστου είναι χαμηλή. Αποτέλεσμα αυτού είναι στις όχθες του να συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων τα οποία με τις πρώτες μεγάλες βροχοπτώσεις και την επακόλουθη άνοδο της στάθμης των υδάτων παρασέρνονται και ρυπαίνουν τον ποταμό σε όλο το μήκος του μέχρι τις εκβολές. Επειδή το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, απαιτείται επαγρύπνηση των μηχανισμών ελέγχου και προστασίας και στις δύο χώρες προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του ποταμού από απόβλητα.


Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας απέστειλε  στις 12/08/2005 έγγραφο στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και στη ΔΕΗ, για ενδεχόμενους κινδύνους λόγω διαρροής αστικών λυμάτων στο Νέστο από  χωματερή στη γειτονική χώρα.


 


 Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


  – Ποια μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι τώρα για να αντιμετωπισθεί η ρύπανση του ποταμού και της γύρω περιοχής και αν προτίθεται να πάρει κάποια επιπλέον μέτρα για να λυθεί το πρόβλημα που εντείνεται κάθε τέτοια εποχή.


– Ζητούμε να μας χορηγηθεί το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας.


  Η ερωτώσα  βουλευτής


ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ