Αυξομειώσεις δημοτικών τελών για το 2009: Καλώς τους … κι ας άργησαν!!

Χαιρετίζουμε καταρχήν ως θετικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση την απόφαση της Δημοτικής Αρχής Ξάνθης να υιοθετήσει προς υλοποίηση τη χρονίζουσα πρόταση των “Πολιτών για την Αλλαγή” περί μείωσης ή και απαλλαγής των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου μας από τα δημοτικά τέλη (καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού).

Χαιρετίζουμε καταρχήν ως θετικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση την απόφαση της Δημοτικής Αρχής Ξάνθης να υιοθετήσει προς υλοποίηση τη χρονίζουσα πρόταση των “Πολιτών για την Αλλαγή” περί μείωσης ή και απαλλαγής των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου μας από τα δημοτικά τέλη (καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού). 


Παρατηρούμε ωστόσο ότι (όπως επισημάναμε στα πρακτικά της συνεδρίασης και κατά την ομόφωνη ψήφιση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης 13/11/08) πρόκειται για …δειλό βήμα αφού η υιοθέτηση του συγκεκριμένου μέτρου κοινωνικής πολιτικής μοιάζει να έγινε με ‘μισή καρδιά’ από τη Δημοτική Αρχή: αντί μιας γενναίας παρέμβασης που θα ανακούφιζε αισθητά, στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, τους αδύναμους οικονομικά συνδημότες μας, αυτή περιορίστηκε σε μείωση του συντελεστή κατά 20%.


Ποσοστό το οποίο στην πραγματικότητα ισοδυναμεί με κάτι λιγότερο από 3% αφού αντάμα με το μέτρο αυτό αποφάσισε (μόνη της αυτή τη φορά η συμπολίτευση με τη δύναμη της πλειοψηφίας) την αύξηση κατά 17%  στα δημοτικά τέλη των νοικοκυριών για το 2009! 


Η θέση μας, όπως την εκφράσαμε δια του επικεφαλής των “Πολιτών για την Αλλαγή” στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι η τρέχουσα, δυσμενής, οικονομική συγκυρία θα έπρεπε ν’ αποτελέσει από μόνη της ικανό άλλοθι για συγκράτηση των δημοτικών τελών στα ισχύοντα επίπεδα.


Επιπροσθέτως, επισημαίνουμε ότι ανεξαρτήτως συγκυριών στην πραγματική οικονομία ο Δήμος οφείλει να μελετήσει και τρόπους άλλους για την αντιμετώπιση των δαπανών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού δεδομένου ότι ένα υπέρογκα μεγάλο τμήμα τους αφορά στην κάλυψη παγίων και ανελαστικών εξόδων της Υπηρεσίας. 


Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα: πόσο ανταποδοτικά είναι τα τέλη καθαριότητας προς το φορολογούμενο και τι κάνει η Δημοτική Αρχή, εκτός από το να αυξάνει το συντελεστή, για να ανταποκριθεί επαρκώς η συγκεκριμένη υπηρεσία στο αίτημα ικανοποιητικού καθαρισμού της πόλης με το μικρότερο δυνατό κόστος για το δημότη; 


Εμείς αυτό που ζητούμε είναι η ενεργοποίηση των μηχανισμών του Δήμου για την αναζήτηση μια; διαφορετικής διαχείρισης κι αντιμετώπισης του προβλήματος της καθαριότητας που παρά το υψηλό του κόστος παραμένει άλυτο…


ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  


Α) ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ  


Η απόφαση για τη μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, ισχύει για τις εξής κατηγορίες πολιτών που είναι και δημότες Ξάνθης: 


* Όσους έχουν αναπηρία 67% και άνω (αφορά τον ενδιαφερόμενο, -η και όχι τα τέκνα) με οικογενειακό εισόδημα έως 7.000 Ε.


* Όσους είναι άποροι με οικογενειακό εισόδημα έως 7.000 Ε.


* Τις πολύτεκνες οικογένειες από τρία παιδιά και άνω, ηλικίας έως 18 ετών ή έως 23 ετών εφόσον σπουδάζουν με προσκόμιση βεβαίωσης φοίτησης σε δημόσια σχολή και με εισόδημα 8.000 Ε με τρία παιδιά, 8.500 Ε με τέσσερα παιδιά, και συνεχίζοντας με 500 Ε για κάθε παιδί. Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από 01.01.2009.


Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Εσόδων του Δήμου, υπολογίζεται ότι οι δικαιούχοι της μείωσης τελών (πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις) ανέρχονται στους 3.000 δημότες, ενώ το κόστος από την εφαρμογή του μέτρου υπολογίζεται στα 48.000 Ε κατά προσέγγιση. 


Β) ΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ


Παραθέτουμε την αναφορά της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τη συζήτηση της αύξησης των δημοτικών τελών στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης 13/11/08, όπου, μεταξύ άλλων, περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση και γίνεται εκτίμηση εσόδων – δαπανών του επομένου έτους. Καταφανές, το εξαιρετικά υψηλό κόστος των ανελαστικών δαπανών που έχει η Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας: 


“…οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  καθώς και τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , από τα απολογιστικά στοιχεία , για το έτος 2008, θα έχουν ως εξής:  


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 


Κ.Α 02.20  σύνολο ενταλθέντων 3.395.428,91  Ε {από τον απολογισμό εξόδων στις 26/9/2008}


Επομένως στις  31/12/2008  υπολογιζομένων των δαπανών των  επιπλέον μηνών  τα έξοδα θα ανέλθουν περίπου  στο ποσό των  4.297.238.54 Ε.


Συμπεριλαμβανομένης δε και της υποχρεωτικής εισφοράς  {993.950 Ε} στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων, όπως προαναφέρθηκε το συνολικό ύψος εξόδων θα ανέλθει περίπου στα  5.291.188,47 Ε.ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ


Αντίστοιχα τα έσοδα στις  26/9/2008  από τον απολογισμό εσόδων  και στον Κ.Α 06.00.0311 ανήλθαν στο ποσό των  2.692.410,18 Ε  {σύνολο βεβαιωθέντων} 


Με βάση τα στοιχεία αυτά όπως διαμορφώθηκαν την προαναφερόμενη ημερομηνία τα έσοδα στις 31/12/2008 θα ανέλθουν περίπου  στο ποσό των 3.659.880,40 Ε


Σχετικά δε με τις δαπάνες και τα έσοδα όπως αυτά προβλέπονται σε αναφορά των  προϊσταμένων των γραφείων εντελλομένων εξόδων και εσόδων αντίστοιχα  για το  οικ. έτους 2009 , προκύπτουν τα εξής:  Οι προβλεπόμενες δαπάνες προσαυξανόμενες αναλόγως με τις αυξήσεις που θα δοθούν στους εργαζόμενους, με το κόστος των προμηθειών και των λειτουργικών αναγκών θα έχουν ως εξής:ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 


ΕΤΟΥΣ 2009:


Mισθοί  υπερωριακή εργασία και μετακινήσεις τακτικών υπαλλήλων 1.426.000 Ε


* Μισθοί και υπερωριακή εργασία  υπαλλήλων αορίστου χρονου 620.070 Ε


* Μισθοί και υπερωριακή εργασία υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 502.880 Ε


* Εργοδοτικές εισφορές 431.329 Ε


* Παροχές ένδυσης και παροχές σε είδος 32.921 Ε


* Φωτισμός οδών πλατειών και Κ.Χ. 759.228 Ε


* Ασφάλιστρα και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων 26.755 Ε


* Ύδρευση-φωτισμός 1.980 Ε


* Προμήθειες αναλωσίμων 32.250 Ε


* Προμήθειες καυσίμων για μεταφορικά μέσα 12.885 Ε


* Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 7.126 Ε


* Προμήθειες παγίων  30.400 Ε


* Επεκτάσεις δικτύων από ΔΕΗ  32.500 Ε


* Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών 153.100 Ε


* Αμοιβές τρίτων -Ανάθεση σε ιδιώτη καθαριότητας Κ.Χ.  300.000 Ε


* Εισφορά υπέρ Συνδέσμου  1.000.000 Ε


Σύνολο προβλεπομένων δαπανών οικ. Έτους 2009:    5.369.424 ΕΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 


Ως προς τα έσοδα δε, με βάση τα στοιχεία της ΔΕΗ έως σήμερα έχουν καταγραφεί τα παρακάτω τ.μ.:


Δήμος Ξάνθης 


Για κατοικίες   2.280.344 τ.μ Για καταστήματα  391.277 τ.μ


Δημ.Διαμέρισμα Κιμμερίων


Για κατοικίες   100.972 τ.μ Για καταστήματα  37.581  τ.μ


Δημ.Διαμέρισμα Ευμοίρου 


Για κατοικίες  83.852 τ.μ Για καταστήματα 164.471 τ.μ 


Με δεδομένη την ανοικοδόμηση που σημειώνεται στην πόλη μας και την ποσοστιαία αύξηση που παρατηρήθηκε ανάμεσα στα έτη 2007 και 2008  υπολογίζεται κατά το έτος 2009 μια αύξηση, από νέες δηλώσεις, επανέλεγχο των ήδη ηλεκτροδοτούμενων  ακινήτων, κατά 45.000 τ.μ. στις κατοικίες και  κατά 8.000 τ.μ. στα καταστήματα της Ξάνθης. Και αντίστοιχα  3.000 τ.μ.  στις κατοικίες και 700 τ.μ. στα καταστήματα  του Δ.Δ.Κιμμερίων και  5.000 τ.μ. στις κατοικίες και 600 τ.μ. στα καταστήματα του Δ.Δ.Ευμοίρου.  


ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 με τους ισχύοντες συντελεστές θα ανέλθουν: 


Δήμος Ξάνθης 


Κατοικίες  2.280.344+45.000 = 2.325.344*0,94= 2.185.823,36 Ε Καταστήματα 391.277+8.000 = 399.277*3,46=1.381.498,42 Ε


Δ.Δ.Κιμμερίων Κατοικίες 


100.972 +3.000 =103.972*0,94= 97.733,68 Ε Καταστήματα 37.581+700+ 38.281 *2,10= 80.390,10


Δ.Δ. Ευμοίρου


Κατοικίες  83.852+5.000+ 88.852*0,94= 83.520,88 Ε Καταστήματα 164.471+600= 165.071 *2,10=346.649,10 Ε


Σύνολο προβλεπομένων εσόδων έτους 2009:    4.175.615,54 ΕΑνακεφαλαιώνοντας ως προς τα προβλεπόμενα από την υπηρεσία έσοδα και έξοδα του 2009 θα υπάρχει  διαφορά  ύψους  1.213.850,76 Ε δηλαδή  διαφορά η  οποία  για να καλυφθεί θα πρέπει να γινει μια αύξηση του τέλους κατά  28,7%.


Επειδή ακριβώς τα τέλη έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα  και οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας είναι κυρίως ανελαστικές  προτείνεται αύξηση του συντελεστή καθαριότητας κατά  28,7% ώστε να καλυφθεί η προαναφερόμενη διαφορά”.

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button