Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να ψηφισθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας το Ερευνητικό Κέντρο Θράκης με έδρα την Ξάνθη, παίρνοντας έτσι το δρόμο της υλοποίησης.

   Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να ψηφισθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας το Ερευνητικό Κέντρο Θράκης με έδρα την Ξάνθη, παίρνοντας έτσι το δρόμο της υλοποίησης.


   Πρόκειται για μια εξαγγελία του ίδιου του πρωθυπουργού που είχε κάνει πριν από δυο περίπου χρόνια, το 2006.


Παράλληλα εξετάζεται η ίδρυση Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Α.ΜΘ, θέμα το οποίο βρίσκεται στη φάση των συζητήσεων και επαφών.


   Τέλος αξίζει να σημειωθεί, πως υπήρξε συνάντηση προχθές στο γραφείο του Νομάρχη Ξάνθης, κ. Γιώργου Παυλίδη με τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Φίλιππο Τσαλίδη και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Επιστημονικού-Τεχνολογικού Πάρκου Πατρών, κ. Γρούμπο. Οι τρείς άντρες συζήτησαν την ίδρυση Τεχνολογικού Πάρκου στην Ξάνθη.


    Το αίτημα το είχε θέσει ο νομάρχης κ. Παυλίδης και στον κ. Τσαλίδη , όταν ορίστηκε Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, ο οποίος με τη σειρά του σύστησε τον κ. Γρούμπο, προκειμένου να του μεταφέρει τις όποιες γνώσεις έχει αναφορικά με την ίδρυση ενός Τεχνολογικού Πάρκου.


  Στη συνάντηση μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η εκπόνηση μιας μελέτης σκοπιμότητας η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Interreg III 


ΔΓ