Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση για τη θεσμοθέτηση του “Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 497/ΤΔ’/17.10.2008) η Απόφαση (ΚΥΑ) που προώθησε ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς  με την οποία οι υγροβιότοποι Δέλτα Νέστου, Λίμνη Βιστωνίδα με λιμνοθαλάσσια και λιμνιαία χαρακτηριστικά, Λίμνη  Ισμαρίδα και της ευρύτερης περιοχής τους χαρακτηρίζονται ως εθνικό πάρκο που θα φέρει την ονομασία “ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ”. 


Με την απόφαση αυτή θεσμοθετήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα Εθνικά Πάρκα της χώρας που καλύπτει μία έκταση 727 χιλιάδων στρεμμάτων με στόχο την αποτελεσματική προστασία ενός υγρότοπου διεθνούς σημασίας που θεωρείται από τους πλουσιότερους της Ευρώπης και στον οποίο ενδημούν και αναπαράγονται πολλά και σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας. 


Σημειώνουμε ότι η Απόφαση αυτή έχει πολύ σημαντικές διαφορές από άλλη απόφαση η οποία είχε εκδοθεί το 1996 χωρίς να υπάρχει Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και έληξε η ισχύ το 1999. 


Η σημερινή Απόφαση στηρίχθηκε σε εμπεριστατωμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και σε ευρεία διαβούλευση που έγινε με τις τοπικές κοινωνίες.


Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή αναφέρεται ρητά στα λιμνοθαλάσσια και λιμνιαία χαρακτηριστικά της Βιστωνίδας, περιλαμβάνει λεπτομερή τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής σε σύγκριση με εκείνη την Απόφαση, επεκτείνει τα όρια του Πάρκου, εξειδικεύει και διαχωρίζει τις υφιστάμενες ζώνες σε επιμέρους ζώνες προστασίας και ορίζει ρητά και περιοριστικά τις επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε μία δραστηριότητα που μπορεί να αναπτυχθεί μέσα στο Εθνικό Πάρκο.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button