“ΟΧΙ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ LIDL”

Την Τετάρτη στην αίθουσα του Ν.Σ. συνεδρίασε Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ν. Ξάνθης (Ν.Ο.Κ.Ε.) του άρθρου 5 του Π.Δ. 57/1995 (ΦΕΚ 46 τ.Α’/27-2-1995) με θέμα : “Γνωμοδότηση για την χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας λιανικού εμπορίου υγειονομικού ενδιαφέροντος στο εν λειτουργία κατάστημα LIDL, επί της Δημοκρίτου, λόγω προσθήκης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων”

 Την Τετάρτη στην αίθουσα του Ν.Σ. συνεδρίασε Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ν. Ξάνθης (Ν.Ο.Κ.Ε.) του άρθρου 5 του Π.Δ. 57/1995 (ΦΕΚ 46 τ.Α’/27-2-1995) με θέμα : “Γνωμοδότηση για την χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας λιανικού εμπορίου υγειονομικού ενδιαφέροντος στο εν λειτουργία κατάστημα LIDL, επί της Δημοκρίτου, λόγω προσθήκης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων”


   Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρεθήκαν, ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Ξάνθης, ο εκπρόσωπος του ΕΒΕ Ξάνθης, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Υπαλλήλων Ν.Α. Ξάνθης, ο εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ο εκπρόσωπος του Εργατοϋπαλληλικού κέντρου, ο εκπρόσωπος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ξάνθης, ο εκπρόσωπος της Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ξάνθης. 


  Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής αν και προσκλήθηκαν δεν παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση.


   Μετά από διαλογική συζήτηση και κατάθεση των απόψεων όλων των παρόντων μελών, η επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία και  γνωμοδοτεί αρνητικά για την χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας στο εν λειτουργία κατάστημα LIDL.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΔΑΛΙΑΡΗΣ


Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button