Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ “ανοίγει” το ΕΣΠΑ

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Δημήτρης Σταμάτης υπέγραψε χθες την πρώτη Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013”, άξονας προτεραιότητας 3 “Υποδομές και Υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Δημήτρης Σταμάτης υπέγραψε χθες την πρώτη Ανοιχτή Πρόσκληση για  υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013”, άξονας προτεραιότητας 3 “Υποδομές και Υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι μεταξύ των πρώτων περιφερειών της χώρας που προβαίνει στην πρώτη ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων και καθιστά μ’ αυτόν τον τρόπο πραγματικότητα το ΕΣΠΑ. 


 Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη πρόσκληση στον Άξονα 3 “Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ”, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στην θεματική προτεραιότητα Περιφερειακές/ Τοπικές Οδοί, με συνολική δημόσια δαπάνη 18.444.967 εκ. ευρώ και κατηγορία πράξεων: 1ον Αναβάθμιση περιφερειακού οδικού δικτύου, με δημοσία δαπάνη της πρόσκλησης 12.296.645 εκ. ευρώ και 2ον Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου, με δημόσια δαπάνη 6.148.322 εκ. ευρώ.  


 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:


* άρση της ενδοπεριφερειακής απομόνωσης και ενίσχυση της προσπελασιμότητας σε ορεινές, παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές


* μείωση του χρόνου και κόστους μετακίνησης (προσώπων και αγαθών)


 * βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ασφάλειας των μεταφορών


Οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων είναι:


1. Περιφέρεια Α.Μ.Θ. / Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας Α.Μ.Θ για την υποβολή προτάσεων έργων της κατηγορίας πράξεων “Αναβάθμιση περιφερειακού οδικού δικτύου”


2. ΟΤΑ Α’ βαθμού Περιφέρειας Α.Μ.Θ. / Περιφέρεια Α.Μ.Θ. / Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την υποβολή προτάσεων έργων της κατηγορίας πράξεων “Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου”


Ο χρόνος υποβολής των προτάσεων είναι ανοικτός και η αξιολόγηση τους  πλέον  θα είναι συγκριτική.


Να σημειωθεί ότι, παράλληλα προχωρά και η  πιστοποίηση της Διαχειριστικής Επάρκειας των τελικών δικαιούχων. Ήδη, έχουν υποβάλει προτάσεις για πιστοποίηση οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Καβάλας, Ξάνθης καθώς και οι Δήμοι Καβάλας, Ελευθερούπολης και Κομοτηνής και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής.


 Η Ανοιχτή Πρόσκληση για  υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013”, άξονας προτεραιότητας 3 “Υποδομές και Υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”, έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eydamth.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής  με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.


 Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, κ. Δημήτρης Σταμάτης, σε δήλωση του αναφέρει:


“Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την αφετηρία μιας νέας εποχής για την οικονομική ανάπτυξη της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της.


Η Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας ΑΜ-Θ βηματίζει σταθερά προς την κατεύθυνση μιας υγιούς και διατηρήσιμης αναπτυξιακής πνοής που παράγει και δημιουργεί, συμβάλλοντας στην ευρύτερη οικονομική ανάταση του τόπου. Εργαζόμαστε με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αφοσίωση στην κυβερνητική βούληση για ποιοτική και σταθερή περιφερειακή ανάπτυξη.


Μέσα από το ΕΣΠΑ 2007-2013, η αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας κορυφώνεται. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό, ότι στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας τίθεται η περιφερειακή ανάπτυξη αφού, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, περισσότερο από το 80% των πόρων του Προγράμματος θα διαθέτουν για έργα και δράσεις στην ελληνική περιφέρεια.


Σταθερή μας επιδίωξη, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, είναι η ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης, ο περιορισμός των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής, ώστε να ενθαρρυνθεί η οικονομική δραστηριότητα και να εξασφαλίσουμε το κατάλληλο πλαίσιο για την  ανάπτυξη”.   

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button