ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ “ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ”

Χθες στις 10:45 συνεδρίασε η Επιτροπή της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής Ν. Ξάνθης (Ο.Κ.Ε.), με μοναδικό θέμα τη γνωμοδότηση για την εγκατάσταση εμπορικού κέντρου από την εταιρεία “Αθωνική Τεχνική Α.Ε.”, στο χώρο του εργοστασίου “ΔΕΡΑΣ”.

Χθες στις 10:45 συνεδρίασε η Επιτροπή της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής Ν. Ξάνθης (Ο.Κ.Ε.), με μοναδικό θέμα τη γνωμοδότηση για την εγκατάσταση εμπορικού κέντρου από την εταιρεία “Αθωνική Τεχνική Α.Ε.”, στο χώρο του εργοστασίου “ΔΕΡΑΣ”.


Η Επιτροπή εισηγείται προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ξάνθης να μην δοθεί έγκριση, μειοψηφούντος του Προέδρου της Επιτροπής και εκπροσώπου της Ε.Α.Σ Ξάνθης.


Οι λόγοι για τους οποίους ήταν αρνητική η εισήγηση της Επιτροπής είναι οι εξής:


1. Η αγορά είναι σε φθίνουσα πορεία. Στην Ξάνθη και κυρίως στο εμπορικό κέντρο της πόλης υπάρχει υπερεπαγγελματισμός.


2. Η απόσταση από το κέντρο της Ξάνθης είναι πολύ μικρή και η δημιουργία ενός τόσο μεγάλου εμπορικού κέντρου θα σημάνει περαιτέρω μείωση της αγοραστικής κίνησης στην πόλη μας.


 3. Θα δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα διότι οι έξοδοι της Ξάνθης είναι δρόμοι μονής κατεύθυνσης και θα υπάρξει κυκλοφοριακή συμφόρηση.


4. Η μετατόπιση της αγοράς θα δημιουργήσει πτώση της αξίας των ακινήτων στην πόλη.


 5.Τα εμπορικά κέντρα δεν είναι αναπτυξιακά έργα και δεν πρόκειται να προσφέρουν καμία θέση εργασίας. Οι δε αλυσίδες των καταστημάτων που θα δημιουργηθούν εκεί δεν θα συμβάλλουν στη μείωση των τιμών διότι όπως είναι γνωστό θα λειτουργήσουν με τη μορφή μονοπωλίων.


Οι παραπάνω απόψεις βρίσκουν σύμφωνους την Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών Ξάνθης και τον Εμπορικό Σύλλογο.


Τα 6000 μέλη μας αντιδρούν στη δημιουργία τέτοιων κέντρων και η πολιτική εξουσία του Νομού πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη της.


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button