Ξεκίνησε η κατασκευή της τουριστικής διόδου Ξάνθης – Ζλάτογκραντ Βουλγαρίας

Υπογράφηκε στις 13 Ιουνίου 2008 από το Νομάρχη Ξάνθης, κ. Γεώργιο Παυλίδη, στα πλαίσια των εντατικών προσπαθειών για την δημιουργία μιας πρώτης τουριστικής ενδοευρωπαϊκής διόδου στην θέση “Μ. Κωνσταντίνος”, η σύμβαση οριστικής μελέτης και κατασκευής του έργου: “Βελτίωση της οδού από την διασταύρωση των λουτρών των Θερμών προς Κίδαρη μέχρι την θέση Μεγάλου Κωνσταντίνου”, προϋπολογισμού δημοπράτησης Α Φάσης (με ΦΠΑ) ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000 Ευρώ).

    Υπογράφηκε στις 13 Ιουνίου 2008 από το Νομάρχη Ξάνθης, κ. Γεώργιο Παυλίδη, στα πλαίσια των εντατικών προσπαθειών για την δημιουργία μιας πρώτης τουριστικής ενδοευρωπαϊκής διόδου στην θέση “Μ. Κωνσταντίνος”, η σύμβαση οριστικής μελέτης και κατασκευής του έργου: “Βελτίωση της οδού από την διασταύρωση των λουτρών των Θερμών προς Κίδαρη μέχρι την θέση Μεγάλου Κωνσταντίνου”, προϋπολογισμού δημοπράτησης Α? Φάσης (με ΦΠΑ) ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000 Ευρώ). 


   Το ανωτέρω έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση της κατασκευής της Α’ φάσης της βελτίωσης της οδού με την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων χωματουργικών εργασιών αλλά και όλων των τεχνικών έργων μέχρι την θέση “Μέγας Κωνσταντίνος”, επί της Ελληνοβουλγαρικής μεθορίου. Συγκεκριμένα το έργο αφορά την κατασκευή νέας οδού, μήκους 4,5 χιλιομέτρων. 


    Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 031/2007, από Εθνικούς Πόρους. Ακολουθεί η δημοπράτηση της ασφαλτόστρωσης, που είναι ενταγμένη στους ΚΑΠ (εθνικοί πόροι) της Νομαρχίας.


   Το έργο αυτό δεν αντικαθιστά (και λόγω τεχνικών χαρακτηριστικών) τον Κάθετο Άξονα Ξάνθης – Ρούντοζεμ – Φιλιππούπολης, μειώνει όμως κατά τρία (3) και πλέον έτη τον χρόνο αναμονής για το άνοιγμα των κλειστών συνόρων από την Ξάνθη προς την Βουλγαρία.


   Ο χρόνος περαίωσης, όλων των εργασιών, εκτιμάται έως το τέλος Μα?ου του 2009.


  Σχετικά ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Γεώργιος Παυλίδης δήλωσε:


  “Σύμφωνα με τις, προ ημερών, διαβουλεύσεις μας με τον Βούλγαρο Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Μιχαλέφσκι, η Βουλγαρική πλευρά θα έχει αποπερατώσει την κατασκευή του αντίστοιχου οδικού τμήματος Ζλάτογκραντ – σύνορα, πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.


   Αναμένουμε την συμφωνία μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων και την υπογραφή της σύμβασης για τον μεθοριακό σταθμό, ως τουριστικής ενδοευρωπαϊκής οδού, στην θέση Μ. Κωνσταντίνος, η οποία εκτιμάται ότι θα προωθηθεί στις αρχές του 2009 στα δύο Κοινοβούλια προς επικύρωση.


  Η σταθερή επιδίωξή μας για την μετατροπή των κλειστών συνόρων σε πύλη επικοινωνίας με την Βουλγαρία αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οδικώς,  αποκτά, πλέον, χρονοδιάγραμμα και το όραμά μας αρχίζει να γίνεται πράξη.


   Ο Νομός Ξάνθης αλλάζει και ο ρόλος του στην ευρύτερη περιοχή αναβαθμίζεται προς όφελος όλων και της κοινωνίας μας”.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button