Ικανοποιητική η πορεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος Ζώης, επισκέφθηκε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Κομοτηνή, έβδομο σταθμό στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επισκέψεών του στις Περιφέρειες της χώρας.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος Ζώης, επισκέφθηκε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Κομοτηνή, έβδομο σταθμό στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επισκέψεών του στις Περιφέρειες της χώρας. 


Σε σύσκεψη που  πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Δημήτρη Σταμάτη, ο κ. Ζώης ενημερώθηκε για τις δράσεις και τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και για την εργασία της Ειδικής Επιτροπής Αποζημίωσης Πολιτών. Ζήτησε να μη γίνεται δουλειά ρουτίνας γιατί το έργο της επιτροπής αφορά σε ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Επίσης ζήτησε από τα μέλη της την όσο το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση των καταγγελιών που φθάνουν σ’αυτή.


Στο πλαίσιο της σύσκεψης έγινε αξιολόγηση της πορείας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο κ. Ζώης κατέστησε σαφή τη βαρύτητα που δίδει η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στην ολοκλήρωση του έργου η επιτυχής λειτουργία του οποίου συνδέεται με την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τη μείωση του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών και τη διαφάνεια στην επικοινωνία των Υπηρεσιών.        


Αμέσως μετά ενημερώθηκε για τη λειτουργία της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας, για τις δράσεις και τον προγραμματισμό της χαρακτηρίζοντας την “εργαλείο σοβαρής κοινωνικής παρέμβασης η οποία δημιουργεί με τις ενέργειες και τις δράσεις της μια προστιθέμενη αξία η οποία επιστρέφει στην περιοχή, στην οικογένεια, στην Πολιτεία”.  


“Τα ζητήματα της Ισότητας των Φύλων και της εύκολης πρόσβασης των γυναικών σε κάθε κοινωνική, επιχειρηματική και πολιτιστική δραστηριότητα βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, που αυτό εποπτεύει” ανέφερε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση, ένας άξονας είναι αφιερωμένος στην προώθηση του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. 


 


 


Ο Υφυπουργός Εσωτερικών συνάντησε αμέσως μετά εκπροσώπους αγροτικών φορέων και συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενώ ακολούθως, είχε συνάντηση με την Περιφερειακή Ομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρίες. Ο κ. Ζώης, ζήτησε τη συμμαχία της τοπικής κοινωνίας και τους προσκάλεσε σε συνεργασία και κοινές δράσεις με την Πολιτεία, αναλύοντας την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία καλούνται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες ενόψει του προϋπολογισμού του 2009 να συμπεριλάβουν και τα έργα προσβασιμότητας των ΑμεΑ στα δημόσια κτίρια με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. “Αναβαθμίζουμε συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα ΑμεΑ, αίρουμε διοικητικά εμπόδια, απλουστεύουμε χρονοβόρες διαδικασίες, προωθούμε την ενημέρωση με εργαλείο τον “Οδηγό του Πολίτη με Αναπηρία”, προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες των Κ.Ε.Π. στις απαιτήσεις των ΑμεΑ” ανέφερε ο Υφυπουργός Εσωτερικών. 


  Στη συνέχεια ο κ. Ζώης, επισκέφθηκε τους χώρους του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.) και ενημερώθηκε για την πρόοδο της λειτουργίας του. “Αποκεντρώσαμε την επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων και παράλληλα ικανοποιούμε πραγματικές ανάγκες της διοίκησης με στόχο την ταχύτατη εξυπηρέτηση του πολίτη”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ζώης και επεσήμανε στην προϊσταμένη του Π.ΙΝ.ΕΠ. την αναγκαιότητα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που επιφέρουν τα επιμορφωτικά σεμινάρια σε κάθε δημόσιο υπάλληλο όταν αυτός επιστρέψει στο χώρο εργασίας του.  


  Κατά την επίσκεψή του στον Νομάρχη κ. Αριστείδη Γιαννακίδη ο κ. Ζώης, ενημερώθηκε για το έργο και τις δράσεις της Νομαρχίας και εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τους ρυθμούς και την πορεία υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Νομαρχίας τονίζοντας τη σπουδαιότητα του έργου καθώς αφορά σε 13 διευθύνσεις και στο 60% των εργασιών και διαδικασιών στη λειτουργία της Νομαρχίας.  


Επισκεπτόμενος τα ΚΕΠ τόσο της Νομαρχίας Ροδόπης όσο και του Δήμου Κομοτηνής, ο κ. Ζώης ευχαρίστησε τα στελέχη τους για την προσφορά τους επισημαίνοντας την πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών να δρομολογήσει τη μετεξέλιξη των ΚΕΠ σε Κέντρα Ολοκληρωμένων Διοικητικών Συναλλαγών. “Τα ΚΕΠ με την καινοτόμο δράση τους είναι το όχημα της Δημόσιας Διοίκησης προς το μέλλον. Στηρίζουμε και ενδυναμώνουμε συνεχώς το θεσμό αναγνωρίζοντας το ουσιαστικό έργο που επιτελούν στην ελληνική κοινωνία. Περισσότεροι από 60.000 πολίτες σε όλη τη χώρα προσέρχονται σ’ αυτά σε εβδομαδιαία βάση και τα επιλέγουν συνειδητά έναντι των κλασσικών δημοσίων υπηρεσιών. Σήμερα λειτουργούν σε όλη την επικράτεια 1108 ΚΕΠ, τα οποία διεκπεραιώνουν 1034 πιστοποιημένες διαδικασίες” υπενθύμισε ο Υφυπουργός. 


Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, επισκέφθηκε στη συνέχεια το Δήμαρχο Κομοτηνής κ. Δημήτριο Κοτσάκη, παρουσία των μελών της ΤΕΔΚ Ροδόπης, από τον οποίο ενημερώθηκε για το έργο και τις δραστηριότητες του Δήμου εκφράζοντας την αμέριστη υποστήριξή του σε προγράμματα και δράσεις της ακριτικής αυτής περιοχής.   


Στη συζήτηση που ακολούθησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το έργο του Εθνικού Δημοτολογίου τονίζοντας τη σπουδαιότητά του αφού προβλέπεται να συμπληρώσει το δίκτυο των ΚΕΠ. Όπως ανέφερε ο κ. Ζώης, “Πολλές από τις υπηρεσίες που σήμερα παρέχονται με το χαρτί και το μολύβι στους Ο.Τ.Α. όλης της χώρας, με την ολοκλήρωση των έργων Πληροφορικής, θα παρέχονται ηλεκτρονικά προσκομίζοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη στην κοινωνία και βελτιώνοντας την καθημερινότητα του πολίτη. Στοχεύουμε στη μετάβαση από την εποχή του παλαιού γραφειοκρατικού Δήμου στον νέο Ψηφιακό”.       


  Αναφερόμενος στο έργο “Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες”, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στην πρώτη φάση του έργου οι 24 από τους 57 Δήμους του Νομού Ροδόπης και κάλεσε και τους υπόλοιπους να δηλώσουν συμμετοχή στη δεύτερη φάση του έργου.   


Ο κ. Ζώης, αναφέρθηκε επίσης στην εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και κάλεσε τον Δήμαρχο να δηλώσει συμμετοχή στα επόμενα Βραβεία Ποιότητας, πράγμα που αποδέχθηκε. Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη πλήρους αξιοποίησης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση του Προγράμματος “Διοικητική Μεταρρύθμιση” και των έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που υλοποιεί το ΥΠ.ΕΣ. και η ΚτΠ Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις δυνατότητες των ΚΕΠ, το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και το ΕΣΠΑ 2007-2013.  


Αμέσως μετά, ο Υφυπουργός επισκέφθηκε τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, κ. Νικόλαο Αγγελίδη και ζήτησε τη συνεργασία του ώστε να διαμορφωθεί μια ισχυρή συμμαχία Πολιτείας – Φορέων της Οικονομίας ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης κατά 25% των διοικητικών βαρών με συνέπεια τη μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων.  


  Ο κ. Ζώης, επεσήμανε το σημαντικό ρόλο του ΥΠΕΣ στην ανάπτυξη της χώρας και ανέφερε χαρακτηριστικά τις 13 πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ που εξυπηρετούν τα μέλη των επιμελητηρίων. Έκανε, επίσης, μνεία  στα αποτελέσματα του πρόσφατου συνεδρίου του ΥΠΕΣ “Συμμετέχοντας στην Ανάπτυξη” και σε σειρά παρεμβάσεων που αφορούν τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, την απλούστευση διαδικασιών και τη μείωση των διοικητικών βαρών “που αποτελούν βαρίδια για την πρόοδο και των υγιή ανταγωνισμό”, τόνισε ο κ. Ζώης.


  Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών προς τα Μέσα Ενημέρωσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέδειξε τις βασικές προϋποθέσεις με τις οποίες θα επιτευχθεί η Επανίδρυση του Κράτους και η αλλαγή στη Δημόσια Διοίκηση της χώρας.       


Όπως ανέφερε η προσπάθεια βασίζεται στη συνεχή κατάρτιση και επανεκπαίδευση των Δημοσίων Υπαλλήλων, στην πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στην εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης με νέους κανόνες ποιότητας και μέτρησης αποδοτικότητας στον Δημόσιο Τομέα.


Τόνισε χαρακτηριστικά “Με την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης η Δημόσια Διοίκηση περνά στην εποχή των αποτελεσμάτων. Δε φοβάται να αξιολογηθεί, να θέσει νέους στόχους, να μετρήσει αποτελέσματα. Αυτό δεν σηματοδοτεί απλώς μια αλλαγή κατεύθυνσης αλλά και μια αλλαγή νοοτροπίας. Σηματοδοτεί την ισχυρή βούληση και δέσμευσή μας να προχωρήσουμε με βήματα γοργά στη βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και τη μείωση της γραφειοκρατίας που ταλαιπωρεί τον πολίτη”. 


  Το πρόγραμμα της επίσκεψης του Υφυπουργού Εσωτερικών ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στη Ν.Ο.Δ.Ε. Ροδόπης.    


                          ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σχετικά Άρθρα

Back to top button