Ενέργειες υλοποίησης και δημοσιότητας για το ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Το 2008 είναι έτος έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος της Περιόδου 2007-20013 και πρόθεση της Περιφέρειας ΑΜ-Θ είναι η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η ιεράρχηση των στόχων, ώστε τα κονδύλια που θα διατεθούν να αναδείξουν κάθε Νομό αλλά και την ίδια την Περιφέρεια μας συνολικά.

   Το 2008 είναι έτος έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος της Περιόδου 2007-20013 και πρόθεση της Περιφέρειας ΑΜ-Θ είναι η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η ιεράρχηση των στόχων, ώστε τα κονδύλια που θα διατεθούν να αναδείξουν κάθε Νομό αλλά και την ίδια την Περιφέρεια μας συνολικά.  Στο 4ο ΚΠΣ το ποσό που θα διαχειριστεί αυτοτελώς Περιφέρεια μας είναι 808 εκατομμύρια ευρώ. Αν σε αυτά προστεθεί και το μερίδιο αναλογεί στην ΑΜ-Θ από τα τομεακά προγράμματα, τότε το συνολικό ποσό που θα ωφεληθεί η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη κατά την περίοδο 2007-2013 θα ανέλθει στα δυο δις περίπου ευρώ.    Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο της ενεργοποίησης, ενημέρωσης και προβολής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013”, το οποίο εγκρίθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2007 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε ήδη και προγραμματίζει σειρά εκδηλώσεων και δράσεων.


  Υλοποίηση ΕΠ “Μακεδονία-Θράκη


2007-2013″ στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ


 


   Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες έναρξης υλοποίηση του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης 2007-1013, όπως:    Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2008


  Καταγραφή Πράξεων προς Ωρίμανση και Ένταξη στο ΠΕΠ “Μακεδονίας – Θράκης” 2007-2013 για την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη


Ως πρώτη φάση για την εξειδίκευση του επιχειρησιακού σχεδιασμού έγινε καταγραφή προτάσεων πράξεων προς ωρίμανση & ένταξη στο ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Επιδίωξη, χάριν αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας, η εξειδίκευση σε κατηγορίες πράξεων να γίνει από τους δυνητικούς δικαιούχους στους οποίους απευθύνονται. 


Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2008


1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας Θράκης 2007-2013, στο ξενοδοχείο Λιμναίον της Καστοριάς.


Τρίτη, 22 Απριλίου 2008


Διαχειριστική επάρκεια δυνητικών δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ) – 1η Πρόσκληση Δημοσιεύθηκε η υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5279/23.04.2008, 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προκειμένου αυτές να υποβάλλουν αιτήσεις και να λάβουν Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά την μεταβατική περίοδο.


Παρασκευή, 09 Μαϊου 2008


Διαχειριστική επάρκεια δυνητικών δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ) – 2η Πρόσκληση Εκδόθηκε η υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5899/09.05.2008 2η Πρόσκληση “Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας κατά τη Μεταβατική Περίοδο” των ΟΤΑ Α’ Βαθμού της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.


 Δευτέρα, 26 Μαϊου 2008


Διαχειριστική επάρκεια δυνητικών δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ) – 3η Πρόσκληση Εκδόθηκε η υπ’ αρίθμ. πρωτ. 6748/26.05.2008 3η Πρόσκληση “Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας κατά τη Μεταβατική Περίοδο” προς την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου, Ευρύτερου Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου της Περιφέρειας ΑΜ-Θ με αρμοδιότητα για την εκτέλεση δημόσιων έργων.


 Περαιτέρω, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες προετοιμασίας για την έκδοση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων τόσο για δράσεις αναβάθμισης του περιφερειακού και τοπικού οδικού δικτύου όσο και τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής του προγράμματος.


 Τέλος, προετοιμάζεται η έκδοση προσκλήσεων σχετικά με Εθνικές Οδούς, Αυτοκινητόδρομους, Σιδηρόδρομους, Λιμένες, Διαχείριση & Διανομή Ύδατος, Επεξεργασία Υδάτων (λύματα), κι Υποδομές Εκπαίδευσης. Δημοσιότητα ΕΠ “Μακεδονία-Θράκη 2007-2013” στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ


 Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή διοργάνωσε τις ακόλουθες εκδηλώσεις: Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2008


Ενημερωτική Εκδήλωση των στόχων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παναγιώτη Δρόσου και του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Δημήτρη Σταμάτη, στο ξενοδοχείο Arcadia της Κομοτηνής. 


Δευτέρα, 26 Μαϊου 2008


Συμμετοχή της Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην έκθεση “Θράκη 2008” που διοργάνωσε η ΔΕΘ ΑΕ, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο ΑΜ-Θ στην Κομοτηνής, από τις 22 έως 25 Μα?ου. Στο πλαίσιο της συμμετοχής προβλήθηκαν έργα του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2000-2006, ενώ παράλληλα έγινε ενημέρωση αναφορικά με το ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013. Η ΕΔΑ απέσπασε βραβείο καλύτερης συμμετοχής.


Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008


Ημερίδα με θέμα: “Διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013 κατά τη μεταβατική περίοδο, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων” διοργανώνει η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ΑΜ-Θ, στην Κομοτηνή, στο Ξενοδοχείο ARCADIA. 


 Παράλληλα, σε συντονισμό με “κάθετες” δράσεις τομεακών προγραμμάτων αλλά και φορέων της Περιφέρειας συμμετείχε στις εξής εκδηλώσεις:


Τετάρτη, 05 Μαρτίου 2008


Ενημερωτική εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” σχετικά με τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται από ενόψει των νέων δράσεων στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 διοργάνωσε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, η Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης.


Παρασκευή, 09 Μαϊου 2008


Ημερίδα: “Η Περιφέρεια στο επίκεντρο της Ανάπτυξης” διοργάνωσε η Ειδική Γραμματεία του ΥΠΑΝ στο Πολιτιστικό Κέντρο Δαϊς στην Αθήνα.


 Δευτέρα, 02 Ιουνίου 2008


Συνέδριο: “ΕΣΠΑ 2007-2013: Τοπικά Σχέδια Δράσης, Ολοκληρωμένα Προγράμματα για την Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας” πραγματοποιεί το Επιμελητήριο Καβάλας. Επίσης, σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Ιούνιο στις πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας (Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα και Καβάλα) για την “Ολοκλήρωση του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2000-2006 και Έναρξη του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης 2007-1013: Η Πορεία προς την Ανάπτυξη Συνεχίζεται”. 


 Τέλος, εξετάζεται η διεξαγωγή συμπληρωματικών ημερίδων κι εκδηλώσεων τόσο προς το ευρύ κοινό αλλά και συγκεκριμένα για ομάδες δυνητικών δικαιούχων.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button