“Η Κατάληψη του κτιρίου Διοίκησης του Δ.Π.Θ. δυναμιτίζει την λειτουργία του Πανεπιστημίου”

Η συνεχής υποβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου συνεχίζεται με την σημερινή κατάληψη του κτιρίου Διοίκησης του Δ.Π.Θ.

  Η συνεχής υποβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου συνεχίζεται με την σημερινή κατάληψη του κτιρίου Διοίκησης του Δ.Π.Θ.


   Η αυθαίρετη ενέργεια αυτή ελαχίστων φοιτητών στην ουσία παραλύει κάθε δραστηριότητα του Δ.Π.Θ., τονίζει την κατάργηση του αυτοδιοίκητου και ακυρώνει την έννοια του Πανεπιστημιακού ασύλου, που αφορά σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και όχι μόνο μικρές ομάδες φοιτητών.


   Στο κείμενο που κυκλοφόρησε, και το οποίο επισυνάπτεται, για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της αδιαλλαξίας, αυθαιρεσίας και του ελλείμματος δημοκρατίας της συγκεκριμένης ομάδας, παρουσιάζονται αιτήματα στη λογική του “Εδώ και τώρα όλα” χωρίς συνοχή και σκοπό.


   Θεωρούμε ότι τέτοιες δράσεις, όπως η κατάληψη του κτιρίου διοίκησης, δυναμιτίζουν την λειτουργία του Πανεπιστημίου, την έννοια του Πανεπιστημιακού ασύλου και τους δημοκρατικούς θεσμούς, που αποτελούν πυλώνες του Δημοσίου Πανεπιστημίου.


Από την Πρυτανεία του Δ.Π.Θ.


Κομοτηνή 29/05/2008


Σχετικά Άρθρα

Back to top button