Πρωτοβουλία δημοκρατικού προγραμματισμού για το επόμενο τεχνικό πρόγραμμα

Προσκλητήριο εγρήγορσης για την κατάρτιση του επόμενου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ξάνθης απευθύνει με σχετική επιστολή του ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης προς τη Δημοτική Αρχή.

   Προσκλητήριο εγρήγορσης για την κατάρτιση του επόμενου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ξάνθης απευθύνει με σχετική επιστολή του ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης προς τη Δημοτική Αρχή. 


Ο κ.Πούλιος, καλεί το Δήμαρχο Ξάνθης ν’ αναλάβει εγκαίρως πρωτοβουλία δημοκρατικού προγραμματισμού των έργων που μπορούν ή πρέπει να συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2009 καθώς και των πόρων χρηματοδότησής τους ενώ θέτει ως αιτούμενο και τον έλεγχο σκοπιμότητας και ποιότητας των έργων αυτών. 


 Η επιστολή του επικεφαλής των “Πολιτών για την Αλλαγή”.


 Προς  Δήμαρχο Ξάνθης  κον Μ.Στυλιανίδη


 ΘΕΜΑ: Δημοτικά Έργα –


Τεχνικό Πρόγραμμα  Κύριε Δήμαρχε,


  Σας είναι γνωστή η θέση μας για την κατάρτιση και υποβολή προς ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου μας.


  Σας είναι γνωστή επίσης και η επιθυμία μας για συμμετοχή και θετική συμβολή στην κατάρτισή του.


  Το επισημαίνουμε και τώρα, στην αρχή της νέας χρονιάς, γιατί πεποίθησή μας είναι ότι οι σχετικές μελέτες κι ενέργειες για εξεύρεση πόρων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του επόμενου έτους, από τώρα πρέπει να γίνουν.


  Ταυτόχρονα και με αφορμή τη συζήτηση που έγινε στην πρόσφατη Δημαρχική Επιτροπή για τα Δημοτικά Έργα, προτείνουμε να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Δημοτική Αρχή, αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Δημοτικές Παρατάξεις, Τεχνικές Υπηρεσίες, Εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εργοληπτών).


  Θέματα προτεραιοτήτων, ποιότητας εκπονούμενων μελετών, έλλειψης τεχνικού επιστημονικού προσωπικού, ποιότητας εκτελούμενων δημοτικών έργων, νομίζουμε ότι θα πρέπει να θιγούν, αναλυθούν κι από κοινού συμφωνηθούν.


  Προσδοκώντας στην ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας από εσάς κύριε Δήμαρχε, είμαστε στη διάθεσή σας, επιθυμώντας να συμβάλουμε θετικά στην όλη διαδικασία.


Με εκτίμηση,


Για τη Δημοτική Παράταξη


“Πολίτες για την Αλλαγή”


 Χρίστος Πούλιος 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button