για πρόγραμμα μερικής απασχόλησης πρώην εργαζομένων της “Φωνής της Αμερικής”

Σε εφαρμογή της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδος- ΗΠΑ σταμάτησε από τον Μαϊο του 2006 να εκπέμπει ο σταθμός “Φωνή της Αμερικής” που έχει έδρα το Δασοχώρι της Ξάνθης και βρέθηκαν χωρίς εργασία 82 υπάλληλοι της ΦτΑ τεχνικοί και διοικητικοί καθώς και 60 εργαζόμενοι φύλακες και εργάτες σε εργολάβους της ΦτΑ. Τον Σεπτέμβριο του 2006 εντάχθηκαν σε 18μηνο πρόγραμμα μερικής απασχόλησης

    Σε εφαρμογή της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδος- ΗΠΑ σταμάτησε από τον Μαϊο του 2006 να εκπέμπει  ο σταθμός “Φωνή της Αμερικής”  που έχει έδρα το Δασοχώρι της Ξάνθης και βρέθηκαν χωρίς εργασία 82 υπάλληλοι της ΦτΑ τεχνικοί και διοικητικοί καθώς και 60 εργαζόμενοι φύλακες και εργάτες σε εργολάβους της ΦτΑ.


   Τον Σεπτέμβριο του 2006 εντάχθηκαν σε 18μηνο πρόγραμμα μερικής απασχόλησης 30 από τους εργαζόμενους τεχνικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, συγκεκριμένα 20 στην Νομαρχία Ξάνθης και 10 στον Δήμο Τοπείρου, ενώ 8 ακόμη πρώην εργαζόμενοι στη ΦτΑ δεν εντάχθηκαν για διάφορους λόγους. Το παραπάνω πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2008. 


   Επειδή οι παραπάνω εργαζόμενοι βρίσκονται ηλικιακά σε σημείο που η ανεύρεση εργασίας είναι σχεδόν ανέφικτη ενώ οι οικογενειακές τους υποχρεώσεις βρίσκονται στο κατακόρυφο. 


Επειδή η περιοχή έχει αυξημένο   δείκτη ανεργίας ο οποίος φαίνεται δυστυχώς να ενισχύεται περαιτέρω με την διακοπή λειτουργίας των Συνεταιριστικών εργοστασίων της περιοχής π.χ. ΣΕΠΕΚ, ΣΕΒΑΘ, ΕΒΖ. 


     Ερωτάται ο κ. Υπουργός 


   1. Υπάρχει πρόβλεψη για συνέχιση του προγράμματος μερικής απασχόλησης των ανωτέρω εργαζομένων καθώς και ένταξη των 8 υπολοίπων. 


  2. Εξετάζεται η δυνατότητα ένταξης των εργαζομένων στις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3526/2007 όπως αυτό ψηφίστηκε από την ΒτΕ για τους εργαζόμενους στην Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Θεσ/νίκης.   


Ο ερωτών Βουλευτής  


 Παναγιώτης Σγουρίδης Σχετικά Άρθρα

Back to top button