Διαβουλεύσεις με φορείς της ΑΜ-Θ για ουσιαστική ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και βέλτιστη απορρόφηση πόρων από το Δ’ΚΠΣ

Η αλλαγή του μοντέλου της αγροτικής οικονομίας στην περιοχή, οι χρήσεις εναλλακτικών πηγών ενέργειας αλλά και ο αγροτουρισμός θα είναι στο επίκεντρο τους ενδιαφέροντος για τα έργα του τέταρτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης, για τη Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η μέχρι τώρα πορεία των έργων και οι καλοί ρυθμοί απορρόφησης μπορούν να αποτελέσουν καλό οδηγό για το διάστημα ως το 2013.

     Η αλλαγή του μοντέλου της αγροτικής οικονομίας στην περιοχή, οι χρήσεις εναλλακτικών πηγών ενέργειας αλλά και ο αγροτουρισμός θα είναι στο επίκεντρο τους ενδιαφέροντος για τα έργα του τέταρτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης, για τη Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η μέχρι τώρα πορεία των έργων και οι καλοί ρυθμοί απορρόφησης μπορούν να αποτελέσουν καλό οδηγό για το διάστημα ως το 2013.


     Τα παραπάνω τονίστηκαν στη διάρκεια διαδοχικών συσκέψεων υπό την προεδρεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αλέξανδρου Κοντού και παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ κ. Δημήτρη Σταμάτη, του Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΑΑ&Τ, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη και φορέων της Αυτοδιοίκησης, νομαρχών και δημάρχων, των νομών Ροδόπης, Έβρου, Ξάνθης και Δράμας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στην έδρα της Περιφέρειας, στην Κομοτηνή, με θέμα τον προγραμματισμό έργων στο πλαίσιο της  4ης  Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. 


    Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων επισημάνθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρει η Δ’ Προγραμματική Περίοδος για την υλοποίηση αγροτικών προγραμμάτων, καθώς και η χρηματοδότηση της αναβάθμισης των αγροτικών υποδομών προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, τον εμπλουτισμό και διαφύλαξη του δασικού  πλούτου και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα με την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, ενώ έμφαση θα δοθεί στην στήριξη της “Άλλης Γεωργίας”, η οποία στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη.  


Παράλληλα, ζητήθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Νομαρχίες, Δήμους, Ενώσεις, κ.α.) να επιλέξουν τις δράσεις και τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα μέσω του ολοκληρωμένου προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτικού χώρου (ΟΠΑΑΧ), του LEADER κλπ.  Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε όλοι οι φορείς να καταθέσουν στο Υπουργείο σε σύντομο χρονικό διάστημα  τις οριστικές τους προτάσεις,  ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων υποδομής που είναι απαραίτητα για τον εκσυγχρονισμό και την Αγροτική Ανάπτυξη της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.


     Η πρωτόγνωρη αλλά και ουσιαστική διαδικασία των διαδοχικών συσκέψεων ολοκληρώθηκε με ενδελεχή εξέταση του καθεστώτος που διέπει την εκμετάλλευση των Γεωθερμικών Πεδίων που διαθέτει η Περιφέρεια ΑΜΘ αλλά ως σήμερα παραμένουν σχεδόν ανεκμετάλλευτα. Αποφασίστηκε η υποβολή σχετικής πρότασης από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ προς τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης ώστε να επιτευχθεί η άρση των αντικινήτρων προς αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων και η ανάπτυξη θερμοκηπιακών καλλιεργειών. 


 Αλέξανδρος Κοντός:


“Η ΑΜ-Θ στον αγροτικό τομέα έχει


 πολλές προοπτικές, έχει πολλές δυνατότητες”


 


    “Ένα σημαντικό έργο για τη χώρα μας, το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 “Αλέξανδρος Μπαλτατζής” της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου, συνολικού ύψους 6 δις ευρώ, εγκρίθηκε με πολύ σημαντικές δράσεις για την ανάπτυξη της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και των υποδομών και είχαμε την ευκαιρία μέσα από αυτές τις συσκέψεις χωριστά για τον κάθε νομό, να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης και των υποδομών”, ανέφερε ο Υπουργός κ. Α. Κοντός διευκρινίζοντας ότι η συνάντηση με τους φορείς του νομού Καβάλας θα πραγματοποιηθεί  αργότερα γιατί εκτός από τον προγραμματισμό “στόχος είναι και η σύσταση κοινοπραξίας των ομάδων σπαραγγοπαραγωγών της Καβάλας”. 


“Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ όσον αφορά στον αγροτικό τομέα έχει πολλές προοπτικές, έχει πολλές δυνατότητες, είναι η πύλη των παρευξείνιων χωρών αλλά και όλων των  χωρών της Βαλκανικής και οφείλουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο”, τόνισε ο κ. Κοντός. 


  Παράλληλα, έκανε έκκληση στους τευτλοπαραγωγούς της ΑΜ-Θ να συνεχίσουν την καλλιέργεια “καθώς υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες στο προϊόν αυτό” και η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης “έχει πάρει μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των παραγωγών, ενώ και το Υπουργείο έλαβε ανάλογα μέτρα που στηρίζουν το εισόδημα τους “. 


 Δημήτρης Σταμάτης:


“Να κινηθούμε στη λογική,


“Αξιοποιούμε τα προγράμματα,


απολαμβάνει ο πολίτης”


 


     Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, Δημήτρης Σταμάτης, ευχαρίστησε τον Υπουργό και επισήμανε ότι “είναι ευτύχημα για την Ελλάδα και τύχη για τη Θράκη η παρουσία του Αλέξανδρου Κοντού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θεωρώ ότι είναι αποφασισμένος ώστε η αγροτική οικονομία να αποτελέσει στην πράξη έναν από τους δυναμικότερους πυλώνες για την ανάπτυξη της Περιφέρειας. Η παρουσία του σήμερα στην έδρα της Περιφέρειας ήταν αποδοτική και έθεσε τις βάσεις για συνεχή και αποτελεσματική συνεργασία με τους φορείς της Περιφέρειας”.   


    “Διαμορφώνεται ένα επίπεδο συνεργασίας σε κάθε νομό ξεχωριστά ώστε να μπορεί να γνωρίζει η κεντρική εξουσία τους σχεδιασμούς και τις ανάγκες που υπάρχουν στην Περιφέρεια αλλά και σε κάθε νομό προκειμένου να προγραμματίσει τη δική της δράση σε επίπεδο τομεακών προγραμμάτων. Το ξεκαθάρισμα των στόχων του τομεακού προγράμματος θα δώσει την ευκαιρία στην Περιφέρεια να αναδιπλώσει το δικό της Περιφερειακό πρόγραμμα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο τα προγράμματα αυτά, τομεακά και περιφερειακά, να συνλειτουργούν για να αποδώσουν καλύτερα. Να μπορέσουν δηλαδή τα αποτελέσματα των δράσεων τους να είναι περισσότερο συντονισμένα και αποτελεσματικά”, σημείωσε ο κ. Σταμάτης και πρόσθεσε: 


   “Κάθε Νομός ξεχωριστά καλείται να ιεραρχήσει τους στόχους του, έτσι αυτή η συναντίληψη ευθύνης διαμορφώνει το καλύτερο δυνατό πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο για την καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Στόχος της κυβέρνησης δεν είναι απλώς να απορροφηθούν  τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο η απορρόφηση αλλά και η κατεύθυνση. Να έρθουν στη χώρα μας αλλά να αξιοποιηθούν υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Θα πρέπει να κινηθούμε στη λογική “Αξιοποιούμε τα πράγματα, απολαμβάνει ο πολίτης”. 


   

Σχετικά Άρθρα

Back to top button