“Το περιβάλλον δεν καταστρέφεται με ενέργειες, αλλά κυρίως με παραλείψεις”

Με αφορμή τελικό  σχέδιο που κυκλοφόρησε για την ΚΥΑ (συνθήκη RAMSAR)  “Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο ανάπτυξης και με Περιφερειακή Ζώνη”  και ενόψει της υπογραφής αλλά και της συζήτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2008, υπεβλήθησαν εκ μέρους του Νομάρχη Ξάνθης κ. Γιώργου Παυλίδη, παρά την πίεση του χρόνου, οι τελευταίες διορθωτικές παρατηρήσεις (περιοχή Μαγγάνων, Βιστωνίδα, αντιπλημμυρικά έργα κ.τ.λ.).

    Με αφορμή τελικό  σχέδιο που κυκλοφόρησε για την ΚΥΑ (συνθήκη RAMSAR)  “Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο ανάπτυξης και με Περιφερειακή Ζώνη”  και ενόψει της υπογραφής αλλά και της συζήτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2008, υπεβλήθησαν εκ μέρους του Νομάρχη Ξάνθης κ. Γιώργου Παυλίδη, παρά την πίεση του χρόνου, οι τελευταίες διορθωτικές παρατηρήσεις (περιοχή Μαγγάνων, Βιστωνίδα, αντιπλημμυρικά έργα κ.τ.λ.). Άξονας αυτών είναι η απαίτηση υιοθέτησης του συνόλου των προτάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου και του ΤΕΕ, το οποίο, κατ’ εντολή της Νομαρχίας Ξάνθης, συνέταξε  σχετική μελέτη.     Πλέον των άλλων, ο Νομάρχης Ξάνθης υπέβαλλε νέα πρόταση δημιουργίας Ζώνης Επέκτασης του Λιμένα του Πόρτο Λάγος, σε μικρή απόσταση και δυτικά του Πόρτο Λάγος, επί της θαλάσσης, σε έκταση, που από 15ετίας καταστρέφεται, λόγω επιχωματώσεων από τα εκ δυσμών προερχόμενα θαλάσσια ρεύματα. Με την επέκταση στην συγκεκριμένη έκταση, υπό την προϋπόθεση της υποβολής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αποδοχής των όρων αυτής, αφ’ ενός θα διασωθεί περιβαλλοντικά μια θαλάσσια παράκτια έκταση χιλιάδων στρεμμάτων, που σήμερα εξακολουθεί να επιχωματώνεται και αφ’ ετέρου θα δοθεί διέξοδος στη δημιουργία σύγχρονων λιμενικών εγκαταστάσεων, παράλληλων με τις υπάρχουσες,  αντιστοίχων με λιμένα εθνικής σημασίας, που θα λειτουργούν και ως ζώνη προστασίας – φυσικής αποκατάστασης της προαναφερόμενης καταστρεφόμενης έκτασης. 


    Ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Γιώργος Παυλίδης υποστήριξε την πρότασή του αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης τονίζοντας ότι:


    “Το περιβάλλον δεν καταστρέφεται με ενέργειες, αλλά κυρίως με παραλείψεις”.


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης, κατά πλειοψηφία και με την συνηγορία του Προέδρου κ. Κων/νου Τάτση, υπερψήφισε την πρόταση για να την υποβάλλει στα αρμόδια Υπουργεία.


   Επίκειται συνάντηση εργασίας του  Νομάρχη Ξάνθης κ. Γιώργου Παυλίδη  με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρο Κοντό και θα επιδιωχθεί κοινή συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταύρο Καλογιάννη για το σύνολο των θεμάτων του σχεδίου ΚΥΑ του Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ, μεταξύ των οποίων και το παραπάνω. 


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ


Σχετικά Άρθρα

Back to top button