Φόρουμ για το Βιώσιμο Τουρισμό στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υπερνομάρχη Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης κ. Κωνσταντίνου Τάτση, η 2η συνάντηση του Φόρουμ για το Βιώσιμο Τουρισμό στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, στη Ξάνθη τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2007.

    Πραγματοποιήθηκε  με πρωτοβουλία του Υπερνομάρχη Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης κ. Κωνσταντίνου Τάτση, η 2η συνάντηση του Φόρουμ για το Βιώσιμο Τουρισμό στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, στη Ξάνθη τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2007.      


      Το Φόρουμ διοργανώθηκε  από τη Συνοριακή Περιοχή ΔΕΛΤΑ-ΡΟΔΟΠΗ  στο πλαίσιο του έργου ARCHICHARTER – “O Ευρωπαϊκός Καταστατικός Χάρτης για το Βιώσιμο Τουρισμό στις προστατευόμενες περιοχές της ζώνης του Archimed ενσωματωμένο με τα EMAS, Agenda 21 και Ecolabel” (INTERREG III – Δέσμη Β). 


      Στόχος του έργου είναι η προώθηση του βιώσιμου τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές μέσω της διακρατικής συνεργασίας τριών φορέων της Ιταλίας και τριών φορέων της Ελλάδας.


       Η Συνοριακή Περιοχή Δέλτα-Ροδόπη με το συγκεκριμένο έργο  τονίζει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στην αειφόρο ανάπτυξη και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη του τουρισμού μέσα από ορθολογικές παρεμβάσεις και με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η συνεργασία και η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα, αποτελεί παράγοντα κλειδί  και απαραίτητη προϋπόθεση.


       Ο Πρόεδρος της Συνοριακής Περιοχής ΔΕΛΤΑ-ΡΟΔΟΠΗ, Υπερνομάρχης κος Κωνσταντίνος Τάτσης, μιλώντας στην  συνάντηση τόνισε μεταξύ άλλων: 


       “Το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι μια περιοχή σπάνιας ομορφιάς και εξαιρετικού φυσικού πλούτου. Περικλείει δύο υγροτόπους που προστατεύονται από τη σύμβαση Ramsar και φιλοξενεί σπάνια και απειλούμενα είδη της χλωρίδας και πανίδας. 


       Ζούμε σε μια εποχή όπου η προστασία και η διαχείριση του περιβάλλοντος αναδύεται ως βασική προϋπόθεση και ζωτικό στοιχείο για την ευημερία και την ασφάλεια του ανθρώπου. Είναι χρέος όλων η διαφύλαξή του. 


      Το γεγονός αυτό, όμως, δε συνιστά τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Αρκεί η ανάπτυξη να γίνει κατά ένα ορθολογικό και βιώσιμο τρόπο με ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το έργο μέσω της αξιοποίησης της Ευρωπαϊκής εμπειρίας επιδιώκει να φέρει γύρω από ένα τραπέζι ανθρώπους και φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προκειμένου να αναπτυχθεί ένα κοινό Σχέδιο Δράσης για να αναπτυχθεί ο τουρισμός σε μια νέα βάση. Και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την υιοθέτηση καινοτόμων ιδεών, με τη διαφύλαξη και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου, με την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών. Σκοπός αυτού του κύκλου συζητήσεων, κύκλος που κλείνει με αυτή τη συνάντηση, είναι να πραγματοποιηθεί ένας ανοιχτός και γόνιμος διάλογος για να τεθούν οι προϋποθέσεις μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, που θα σέβεται τις αρχές της αειφορίας και παράλληλα θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες που προκύπτουν από τις τοπικές ιδιαιτερότητες.


Χαίρομαι για τη σταθερή ανταπόκρισή σας, το οποίο δείχνει ότι η πολιτική βούληση που έχουμε από την πλευρά μας καλύπτει μια πραγματική ανάγκη. 


Η προστασία και η αξιοποίηση του περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής δεν αντιπροσωπεύει μια ιδιοτροπία, ούτε μια πρόσκαιρη και ανώδυνη ενασχόληση, αλλά ένα βασικό ζητούμενο της εποχής μας. 


Μια μεγάλη και διαρκής προσπάθεια που ο καθένας μπορεί να συμβάλλει στο μέτρο των δυνάμεών του και στο επίπεδο δραστηριότητάς του”


                                                                                    


Από το Γραφείο Τύπου 


Σχετικά Άρθρα

Back to top button