2 δις για τη σχολική στέγη στο Νομό Ξάνθης

Απόντος του Νομάρχη Ξάνθης, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση του Συμβουλίων Περιφερειών, και με θέματα καθαρά υπηρεσιακού χαρακτήρα συνεδρίασε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ξάνθης. Σε χρόνο ρεκόρ – μόλις μισή ώρα διήρκησε η συνεδρίαση-συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα έξι θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Απόντος του Νομάρχη Ξάνθης, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση του Συμβουλίων Περιφερειών, και με θέματα καθαρά υπηρεσιακού χαρακτήρα συνεδρίασε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ξάνθης. Σε χρόνο ρεκόρ – μόλις μισή ώρα διήρκησε η συνεδρίαση-συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα έξι θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Το θέματα που ξεχώρισαν ήταν αυτό της δεύτερης τροποποίησης του Προγράμματος του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων έτους 2007, καθώς το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης επιχορηγείται με 400.000 ευρώ, ενώ προχώρησε και στην ένταξη τριών νέων έργων, και το δεύτερο θέμα αφορούσε τη γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υφιστάμενων Κέντρων Υψηλής Τάσης και Υποσταθμών του Περιφερειακού Τομέα βορείου Ελλάδος της ΔΕΗ στα όρια του νομού Ξάνθης.


Αναλυτικότερα σε ότι αφορά το πρώτο θέμα, με τη 2η τροποποίηση του προγράμματος ΟΣΚ έτους 2007, η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 2.248.512 Ε  και εντάσσονται και τρία νέα έργα.


Αυτά είναι, οι Κατασκευές στον αύλειο χώρο του Ειδικού Σχολείου στο Τύμπανο, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ, οι επισκευές σε δώδεκα σχολεία του νομού μετά την αποκατάσταση στοιχείων αμιάντου, επίσης προϋπολογισμού 15.000 ευρώ και τέλος το τρίτο έργο έχει να κάνει με τη διαμόρφωση του εσωτερικού και του αύλειου χώρου στο Νηπιαγωγείο των Κιμμερίων.   


Αναφορικά με του πυλώνες υπερυψηλής τάσης της ΔΕΗ, σύμφωνα με το αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος της Νομαρχίας και τη σχετική εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου της, κ. Βλαχόπουλου-όπου επισημαίνεται η δημιουργία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων στα ασφαλή όρια έκθεσης του γενικού κοινού- , οι νομαρχιακοί σύμβουλοι γνωμοδότησαν θετικά επί της ΜΠΕ, καθώς δε διαπιστώνεται ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία. Μάλιστα όπως έγινε γνωστό, έρευνα 17 ετών και ύστερα από εξέταση περισσοτέρων των 500 μελετών δεν κατέδειξε ότι τα Ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου, σε αναπαραγωγικές ή αναπτυξιακές ανωμαλίες ή σε προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς.


Επιπλέον εκτεταμένες έρευνες μέσα στα σπίτια δεν έχουν δείξει ότι τα συνήθη ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορούν να βλάψουν το κύτταρο κατά τρόπο επιζήμιο στην ανθρώπινη υγεία.


Στο μεταξύ θετική υπήρξε η γνωμοδότηση του Νομαρχιακού συμβουλίου Ξάνθης και για δυο ακόμη μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η μία αφορούσε το έργο της κατασκευής φράγματος υδροληψίας στην αποστραγγιστική τάφρο της περιοχής Κύρνου και η άλλη για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων της ΧΗΜ.ΒΙΟ.ΞΑΝ.


Τέλος, εγκρίθηκε ομόφωνα και η ανασυγκρότηση  της τετραμελούς επιτροπής για την εκδίκαση ενστάσεων κατά εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών.


Στην επιτροπή μετέχουν τρεις υπάλληλοι της Πολεοδομίας της  νομαρχίας Ξάνθης και δυο αιρετοί από την ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης.      


                Δέσποινα Γκούμα         

Σχετικά Άρθρα

Back to top button