Συνεχείς έλεγχοι για το πετρέλαιο θέρμανσης

Μετά από εντολή του Νομάρχη Ξάνθης, με συντονισμό του Αντινομάρχη κ. Μάρκου Αδαμίδη, ενόψει της χειμερινής περιόδου και της διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας για την προστασία του καταναλωτικού κοινού από τυχόν καταδολιεύσεις και ελλιπείς παραδόσεις, προβαίνουν σε συνεχείς ελέγχους στο δίκτυο διανομής πετρελαίου θέρμανσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν όλα λειτουργούν κανονικά.

Μετά από εντολή του Νομάρχη Ξάνθης, με συντονισμό του Αντινομάρχη κ. Μάρκου Αδαμίδη, ενόψει της χειμερινής περιόδου και της διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας για την προστασία του καταναλωτικού κοινού από τυχόν καταδολιεύσεις και ελλιπείς παραδόσεις, προβαίνουν σε συνεχείς ελέγχους στο δίκτυο διανομής πετρελαίου θέρμανσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν όλα λειτουργούν κανονικά. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ’ όλη την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, για την προστασία των πολιτών.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button