Ολα έτοιμα για τις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου

Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές στη χώρα, από τις 7 το πρωϊ έως τις 7 το βράδυ. Οι ψηφοφόροι μπορούν να πληροφορηθούν που ψηφίζουν:

Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές στη χώρα, από τις 7 το πρωϊ έως τις 7 το βράδυ. 


Οι ψηφοφόροι μπορούν να πληροφορηθούν που ψηφίζουν: 


1) Από την ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (www.ypes. gr), όπου μάλιστα, ειδικά για τον Δήμο της Αθήνας, παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη της ιστοσελίδας να έχει πρόσβαση σε χάρτη που να τον καθοδηγεί για την ακριβή θέση του εκλογικού τμήματος.


2) Από το τετραψήφιο νούμερο εξυπηρέτησης πολιτών του ΥΠ.ΕΣ.Σ.Δ.Α. 1564, το οποίο λειτουργεί όλο το 24ωρο. Ειδικά οι εκλογείς της Νομαρχίας Αθηνών μπορούν να καλέσουν και στον αριθμό 1539.


3) Από τα 1.050 ΚΕΠ της Χώρας.


Για τους ετεροδημότες, όπως είναι γνωστό, παρέχεται πλέον η δυνατότητα να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους. Προϋπόθεση είναι να έχουν υποβάλει σχετική αίτηση ως τις 30.6.2007, οπότε εγγράφονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να ψηφίσουν στον Δήμο ή την Κοινότητα, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι.


Οι ετεροδημότες ψηφίζουν όπου ψήφισαν και στις βουλευτικές εκλογές του 2004, εκτός αν υπέβαλαν την ανωτέρω αίτηση ως τις 30.6.2007.


Η ψηφοφορία στα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών (αμιγή, όταν δηλαδή περιλαμβάνουν εκλογείς από μία μόνο βασική εκλογική περιφέρεια ή μικτά όταν περιλαμβάνουν ετεροδημότες προερχόμενοι από περισσότερες της μίας εκλογικές περιφέρειες) γίνεται, όπως και στα κοινά εκλογικά τμήματα.



Πώς ψηφίζουμε


Η αναγνώριση των εκλογέων γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, ακόμη και αν έχει λήξει. Αρκεί και η “κομμένη” αστυνομική ταυτότητα, αλλά όχι το δίπλωμα οδήγησης, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.


Η αναγνώριση των στρατιωτικών και όσων υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας γίνεται με βάση τις στρατιωτικές ή υπηρεσιακές τους ταυτότητες.


Ειδικά για την εξυπηρέτηση όσων εκλογέων έχουν χάσει την ταυτότητά τους, έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε το Σάββατο, 15.9.2007 από τις 7.30-22.00 και την Κυριακή 16.9.2007, από την έναρξη ως τη λήξη της ψηφοφορίας, τα Γραφεία Ταυτοτήτων να είναι ανοιχτά.


Αν για κάποιο λόγο τα στοιχεία του εκλογέα, όπως αναγράφονται στον εκλογικό κατάλογο δεν συμπίπτουν με τα στοιχεία της αστυνομικής ή υπηρεσιακής του ταυτότητας οι εκλογείς μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας που εκδίδεται από τον οικείο Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ταυτότητά τους.


Για τις γυναίκες ψηφοφόρους, που έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου τους ενώ στο δελτίο ταυτότητας αναγράφονται με το πατρικό τους όνομα ή αντίστροφα, που είχαν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου τους και στη συνέχεια διαζεύχθηκαν και άλλαξαν το επώνυμό τους χωρίς αντίστοιχη διόρθωση των στοιχείων τους στον εκλογικό κατάλογο, ψηφίζουν με αντιπαραβολή των στοιχείων εκλογικού καταλόγου και αστυνομικής ταυτότητας ή, αν με αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες και με άλλα αποδεικτικά έγγραφα, π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου.


Οι εκλογείς μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 3.941 υποψήφιους, 21 Συνδυασμών κομμάτων, καθώς και ανεξάρτητων ή μεμονωμένων. 


Οι εκλογείς στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από ένας μέχρι και τρεις βουλευτές, μπορούν να επιλέξουν έναν μόνο υποψήφιο (έναν σταυρό).


Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις έως και επτά βουλευτές, μέχρι δύο υποψηφίους.


Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα βουλευτές, μέχρι τρεις υποψηφίους


Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές, μέχρι τέσσερις υποψηφίους.



Στατιστικά στοιχεία


για το εκλογικό σώμα


Οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ανέρχονται σε 9.824.223. Επήλθε δηλαδή αύξηση του εκλογικού σώματος της τάξεως των 29.629 εκλογέων σε σχέση με το 2004 και των 848.088 εκλογέων σε σχέση με το 2000.


Από αυτούς 4.746.516 είναι άνδρες και 5.077.707 είναι γυναίκες. Ο αριθμός των νέων εκλογέων (ετών 18-21 και πολιτογραφηθέντων), όσων δηλαδή ενεγράφησαν στους εκλογικούς καταλόγους από το 2004 ως τις 30.6.2007, ανέρχεται σε 490.015. 


Οι ετεροδημότες ανέρχονται σε 123.010, ενώ το 2004 ήταν 148.405. 


Οι διπλοεγγεγραμμένοι είναι 6.562, ενώ το 2004 ήταν 48.137. 



Τεχνική υποδομή


Η εταιρία SingularLogic θα εξασφαλίσει ακόμη μια φορά τη διαδικασία μετάδοσης των αποτελεσμάτων το βράδυ της Κυριακής. 


Η εταιρία για λογαριασμό του ΥΠΕΣΔΔΑ θα συγκεντρώσει, θα επεξεργαστεί και θα μεταδώσει τα εκλογικά αποτελέσματα στα ΜΜΕ με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα.



ΥΠΕΣΔΔΑ:


Ολα είναι έτοιμα


Τη διαβεβαίωση ότι έχουν γίνει όλες οι προετοιμασίες για τις εκλογές και ότι όλα είναι έτοιμα, έδωσε ο υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθηγητής Σπύρος Φλογαϊτης, αμέσως μετά από την τελική δοκιμή που έγινε στο υπουργείο για τη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων. 


Ο κ. Φλογαϊτης ευχαρίστησε την εταιρία “Singular Logic” και τον Ανδρέα Δρυμιώτη, ο οποίος, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει ταυτιστεί με τη διαδικασία από το 1981. 


Αναφερόμενος στη μετάδοση των αποτελεσμάτων σημείωσε ότι αυτή θα γίνει όπως ακριβώς έγινε και το 2004: “τα αποτελέσματα ανακοινώνονται όπως έρχονται, με τυχαίο τρόπο.


Και, γι’ αυτό το λόγο, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι δεν θα είναι κατ’ ανάγκην αντιπροσωπευτικά”, είπε και διευκρίνισε ότι αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα, δηλαδή τουλάχιστον το 10%, θα γίνουν γνωστά μετά τις 10-10.30 το βράδυ, ίσως και στις 11.


Σε ερώτηση αν έχει γίνει γνωστό από κάποια περιοχή, από κατοίκους κυρίως των πυρόπληκτων περιοχών ή από κάποια νησιά η επιθυμία να μην προσέλθουν να ψηφίσουν, ο κ. Φλογαϊτης είπε ότι “το υπουργείο έδειξε τη μέγιστη επιμέλεια στην προετοιμασία των εκλογών ιδίως στις πυρόπληκτες περιοχές”.


Πρόσθεσε δε ότι “εκεί μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα κυρίως ταυτοπροσωπίας ανθρώπων που μπορεί να έχασαν ή να κάηκαν τα χαρτιά τους μέσα στην πύρινη λαίλαπα.


Ψάξαμε επίσης να μάθουμε και είμαστε ενήμεροι για την κατάσταση του κάθε εκλογικού τμήματος, πώς ακριβώς θα γίνει η προώθηση του εκλογικού υλικού μαζί με τους Νομάρχες.


Είμαστε σε πλήρη προετοιμασία και πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα ζήτημα, το οποίο μας προέκυψε, όπως γνωρίζετε κι εσείς δημοσιογραφικά, για τους Λειψούς.


Το Υπουργείο ΕΣ.Δ.Δ.Α. κι εγώ προσωπικά επικοινωνήσαμε επανειλημμένως με τον αρμόδιο Νομάρχη – τον Νομάρχη Δωδεκανήσου – τον οποίο ευχαριστούμε για την άριστη συνεργασία που έχουμε, αλλά και με τον Δήμαρχο των Λειψών. Να είστε βέβαιοι ότι εμείς έχουμε κάνει ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να στηθούν οι κάλπες στους Λειψούς.


Βεβαίως, μπορεί ο κάθε ψηφοφόρος των Λειψών να προσέλθει στις κάλπες και να ψηφίσει ή να μην προσέλθει και να μην ψηφίσει. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε. Όμως, στη μοναδική αυτή περίπτωση η οποία μας έχει προκύψει σήμερα, βέβαια, είναι ακόμα Πέμπτη, εμείς αντιμετωπίσαμε το ζήτημα και οι κάλπες θα στηθούν”. 


Τέλος, ο κ. Δρυμιώτης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι “εκτιμούμε ότι γύρω στις 23:30 θα ξέρουμε και για την αυτοδυναμία. Φυσικά, μπορεί τα αποτελέσματα να έλθουν αλλιώτικα.


Όλα αυτά βασίζονται στην προηγούμενη εμπειρία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι εκλογές που έρχονται θα ακολουθούν την προηγούμενη εμπειρία.


Μπορεί κάλλιστα να είναι διαφορετικές. Λέμε ότι στατιστικά νομίζουμε ότι εκείνη την ώρα θα έχουμε το αποτέλεσμα αυτό”.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button