800 ευκαιρίες απασχόλησης από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ. στο Νομό Ξάνθης

Σε εφαρμογή τίθεται, από την ερχόμενη Δευτέρα 27 Αυγούστου το Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 800 ανέργους του Νομού Ξάνθης που κατήρτισε στις 26 Ιουνίου ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης του διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. Γιώργου Βερναδάκη στο Δ.Σ. του Οργανισμού.

Σε εφαρμογή τίθεται, από την ερχόμενη Δευτέρα 27 Αυγούστου το Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 800 ανέργους του Νομού Ξάνθης που κατήρτισε στις 26 Ιουνίου ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης του διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. Γιώργου Βερναδάκη στο Δ.Σ. του Οργανισμού.
Το πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για για το Νομό Ξάνθης περιλαμβάνει δύο δράσεις: την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόλησησ 600 ανέργων του Νομού, ηλικίας 18 – 64 ετών και την επιχορήγηση 200 νέων ελευθέρων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) ηλικίας 18 – 64 ετών για τη δημιουργία της δικής τους ατομικής επιχείρησης.
Οι άνεργοι πρέπει να διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης, με βάση τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης. Η συνολική δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 7.530.000 ευρώ και κατανέμεται μεταξύ των ετών 2007 έως και 2009

Σχετικά Άρθρα

Back to top button