Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τον επαρχιακό τύπο

Ψηφίσθηκε από την Βουλή των Ελλήνων, στις 27 και 28 Φεβρουαρίου, ο νόμος που ρυθμίζει θέματα των νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων.

Ψηφίσθηκε από την Βουλή των Ελλήνων, στις 27 και 28 Φεβρουαρίου, ο νόμος που ρυθμίζει θέματα των νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων. Η ψήφιση τους συγκεκριμένου νόμου ολοκληρώνει μια μακρά και επίπονη διαδικασία διαβουλεύσεων του αρμόδιου Υπουργείου με τους φορείς του κλάδου, που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια με την προηγούμενη κυβέρνηση και κατέληξε με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία. Οι φορείς που εκπροσωπούν τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες της Ελληνικής Περιφέρειας παρουσίασαν τις θέσεις τους ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Σε αυτή τη διαδικασία την Ε.Ι.Η.Ε.Ε. εκπροσώπησε αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Κ. Ασλάνογλου. Αντίστοιχα εκπροσωπήθηκαν ο Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων, οι Ενώσεις Εβδομαδιαίων και Περιοδικού Τύπου, Ενώσεις των τηλεοπτικών σταθμών της Περιφέρειας, καθώς και εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών. Ο Πρόεδρος της Ε.Ι.Η.Ε.Ε., κληθείς πρώτος στο βήμα και απευθυνόμενος προς τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής ανέπτυξε τις θέσεις του κλάδου τόσο για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, όσο και για τα υπόλοιπα θέματα που δεν ρυθμίζονται σε αυτό, με αιχμή την κατανομή της κρατικής διαφήμισης. Ο κ. Ασλάνογλου χαρακτήρισε το νομοσχέδιο προϊόν συμβιβασμών ανάμεσα σε συγκρουόμενα συμφέροντα, αναγκαίο αλλά μικρό βήμα στην προσπάθεια αναβάθμισης των εφημερίδων της Περιφέρειας, με ρυθμίσεις που κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, χωρίς όμως να αντιμετωπίζουν το σύνολο των προβλημάτων. Εξέφρασε τη λύπη του για την άγνοια των περισσοτέρων βουλευτών αναφορικά με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και επιχείρησε να ξεκαθαρίσει ότι η τακτοποίηση που προβλέπει το νομοσχέδιο στις υποχρεωτικές – για λόγους διαφάνειας – δημοσιεύσεις δεν αποτελεί ενίσχυση του επαρχιακού Τύπου, όπως δυστυχώς αντιλήφθηκε η πλειοψηφία των βουλευτών, αλλά υποχρέωση για ένα κράτος δικαίου, που οφείλει να λειτουργεί με κανόνες και δημόσιο έλεγχο. Παράλληλα εξέφρασε την απογοήτευση και την οργή του κλάδου για την συνεχιζόμενη – από το 1995 – κοροϊδία σε σχέση με την κατανομή της κρατικής διαφήμισης, ζητώντας την άμεση νομοθετική κατοχύρωση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου με την επιβολή κυρωτικών διαδικασιών σε όσους δεν το τηρούν. Αντίστοιχη ήταν και η παρέμβαση του εκπροσώπου του Σ.Η.Π.Ε., ενώ ο εκπρόσωπος των εβδομαδιαίων εφημερίδων ζήτησε πιο ελαστικά κριτήρια για τις εφημερίδες που εκπροσωπούσε. Τέλος, την αντίθεσή τους με ένα άρθρο του νομοσχεδίου που αφορούσε στους τηλεοπτικούς σταθμούς εξέφρασαν και οι δύο εκπρόσωποι των τηλεοπτικών σταθμών της Περιφέρειας. Στη συζήτηση που ακολούθησε, βουλευτές από όλες τις πτέρυγες εξέφρασαν απόψεις που δυστυχώς δεν αφορούσαν στην ουσία του νομοσχεδίου, ενώ διατυπώθηκαν και θέσεις εχθρικές ως προς την αξία και το ρόλο των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης. Τελικά το νομοσχέδιο ψηφίθηκε από την συμπολίτευση, ενώ το σύνολο της αντιπολίτευσης το καταψήφισε με διάφορες αιτιολογίες. Οι βασικές ρυθμίσεις του νέου νόμου, που αναμένεται να δημοσιευθεί σύντομα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης είναι: Οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες που θα δικαιούνται στο εξής τις υποχρεωτικές – για λόγους διαφάνειας – δημοσιεύσεις θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 1) Οι ημερήσιες εφημερίδες να εκδίδονται με τον ίδιο τίτλο για δύο χρόνια και οι εβδομαδιαίες για τρία χρόνια 2) Σε νομούς πάνω από 80.000 κατοίκους, δεκαέξι (16) σελίδες το ελάχιστο κατ’ έκδοση, δύο (2) δημοσιογράφοι ασφαλισμένοι στα οικεία ταμεία, πωλήσεις κατ’ ελάχιστο 750 φύλλα ημερησίως. α) Αντίστοιχα σε νομούς κάτω από 80.000 κατοίκους, δώδεκα (12) σελίδες κατ’ έκδοση, ένας (1) δημοσιογράφος και πωλήσεις, κατ’ ελάχιστο 500 φύλλα ημερησίως. 3) Οι εβδομαδιαίες εφημερίδες σε νομούς πάνω από 80.000 κατοίκους, είκοσι (20) σελίδες, το ελάχιστο κατ’ έκδοση, με υποχρέωση σε δύο χρόνια από την εφαρμογή του νόμου ο ελάχιστος αριθμός σελίδων να ανέλθει στις είκοσι τέσσερις (24), ένας (1) δημοσιογράφος ασφαλισμένος στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, πωλήσεις κατ’ ελάχιστο 750 φύλλα εβδομαδιαίως. α) Αντίστοιχα σε νομούς κάτω των 80.000 κατοίκων, δεκαέξι (16) σελίδες κατ’ έκδοση, με υποχρέωση σε δύο χρόνια από την εφαρμογή του νόμου ο ελάχιστος αριθμός σελίδων να ανέλθει σε είκοσι (20) και δυνατότητα να θεωρείται ο ιδιοκτήτης, ως δημοσιογράφος εφόσον αυτός είναι. 4) Οι υποχρεωτικές δημοσιεύσεις θα δίνονται με κριτήριο την ίση κατανομή τους από τον αρμόδιο φορέα σε τουλάχιστον δύο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία εφημερίδα. 5) Ορίζεται ειδική κατηγορία τοπικών εφημερίδων με αναφορά στους νομούς Αττικής και Θεσ/νίκης 6) Προβλέπονται κυρωτικές διαδικασίες για όσους δεν τηρούν τις απαιτήσεις του Νόμου. 7) Απαγορεύεται ρητά, για τις συγκεκριμένες δημοσιεύσεις, η χρησιμοποίηση διαφημιστικών γραφείων ή άλλων ενδιαμέσων. 8) Προβλέπεται ότι οι δαπάνες δημοσίευσης θα καταβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή, με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών και τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αμοιβή του εργολάβου ή προμηθευτή. Όλα τα παραπάνω, καθώς και άλλες διατάξεις του νέου νόμου αποτελούν ένα βήμα για την αναβάθμιση και προστασία της υγιούς εκδοτικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια. Η Ε.Ι.Η.Ε.Ε. θα επιδιώξει στο εξής τόσο την πιστή εφαρμογή του νέου Νόμου, όσο και τη διεκδίκηση εκείνων που πιστεύουμε ότι δικαιούται η Ελληνική Περιφέρεια, αναφορικά με τη δίκαιη κατανομή του εθνικού πλούτου.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button