Επιτροπή για την πιστοποίηση των υπηρεσιών της Νομαρχίας

Μέσα σε ήρεμο κλίμα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής η δεύτερη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ξάνθης με τη νέα του σύνθεση. Μετά την εκλογή του προεδρείου του οργάνου, το οποίο εκλέχθηκε την πρώτη Κυριακή του νέου χρόνου, σειρά είχε τώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό, η εκλογή των μελών των διαφόρων επιτροπών και οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ξάνθης.

Μέσα σε ήρεμο κλίμα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής η δεύτερη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ξάνθης με τη νέα του σύνθεση. Μετά την εκλογή του προεδρείου του οργάνου, το οποίο εκλέχθηκε την πρώτη Κυριακή του νέου χρόνου, σειρά είχε τώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό, η εκλογή των μελών των διαφόρων επιτροπών και οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ξάνθης. Έτσι την περασμένη Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, στην ημερήσια διάταξη της οποίας περιλαμβάνονταν 19 θέματα, κυριάρχησε η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των τεσσάρων Νομαρχιακών Επιτροπών, καθώς και των εκπροσώπων στην ΕΝΑΕ.

Συγκεκριμένα τα μέλη των διαφόρων οργάνων της Ν.Α., όπως αυτά προέκυψαν μετά τις σχετικές εκλογικές διαδικασίες, έχουν ως εξής: Ν.Ε. Θεμάτων Διοίκησης και Οικονομικών, τακτικά μέλη , οι Παρτσαλίδης Θεόφιλος, Χατζημεμίς Τουρκές, Μαραγκού Γεωργία και Χατζηγκενέ Ιρφάν, αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ. Ταρενίδης, Παναγιωτάκης, Καραλίδης και Ουζούν Ιρφάν. Μεταξύ των κυρίαρχων αρμοδιοτήτων της παραπάνω Νομαρχιακής Επιτροπής, είναι η κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ενώ καθορίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφής δημοπρασία. Ν.Ε. Θεμάτων Γενικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας και Εμπορίου, τακτικά μέλη οι Μωραίτης Στέλιος, Γαλανόπουλος Δημήτρης, Καραλίδης Φώτης, Ουζούν Ιρφάν και αναπληρωματικά μέλη, οι Πασχάλης Λύρατζης, Αμοιρίδης Κώστας, Μαραγκού Γεωργία και Χατζηγκενέ Ιρφάν. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες της 2ης Επιτροπής είναι να επεξεργάζεται και να προελέγχει τον απολογισμό και να υποβάλλει σχετική έκθεση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Ν.Ε. Θεμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, τακτικά μέλη, οι Ντελή Γιουσούφ, Παναγιωτάκης Δημήτρης, Ματούλα Τσούλου και Δουλγκέρ Τζελαϊντίν, αναπληρωματικά μέλη, οι κ.κ. Γαλανόπουλος, Αδαμίδης, Πετρίδης και Οσμάνογλου Ορχάν. Στην εποπτεία της θα έχει τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής, Τοπογραφικής, Έγγειων Βελτιώσεων και του Τμήματος Αλιείας, ενώ μεταξύ των ρόλων της θα είναι να καθορίζει τους όρους, να συντάσσει τη διακήρυξη, να διεξάγει και να κατακυρώνει κάθε μορφής δημοπρασία των παραπάνω Διευθύνσεων. Τέλος για την 4η Επιτροπή, Ν.Ε. Κοινωνικού Τομέα, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή, τακτικά μέλη εκλέχθηκαν οι Καρβουνίδης Περικλής, Αμοιρίδης Κώστας, Πετρίδης και Ορχάν Οσμάνογλου, αναπληρωματικά μέλη, οι Συμπιλίδου Θεοδώρα, Χατημεμίς Τουρκές, Ματούλα Τσούλου και Δουλγκέρ Τζελαϊντιν. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της είναι να αποφασίζει για την πρόσληψη δικηγόρου και για την ανάκληση της αρμοδιότητας του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Σε ότι αφορά στην εκλογική διαδικασία ανάμεσα στους τρεις συνδυασμούς του Νομαρχιακού Συμβουλίου για την εκπροσώπηση στην ΕΝΑΕ, δυο από τη συμπολίτευση και ένας από την αντιπολίτευση, η εκλογή ήταν παραταξιακή. Έτσι από τη συμπολίτευση εκλέχθηκαν εκπρόσωποι οι κύριοι Παναγιωτάκης και Ταρενίδης με αναπληρωτές τους κ.κ. Λύρατζη και Γαλανόπουλο. Από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, εκπρόσωπο, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, εξέλεξε η μείζονα αντιπολίτευση, όπου ισοψήφησαν ο κ. Φώτης Καραλίδης με την κ. Γκιούλ Μπεγιάζ Καραχασάν με εννέα ψήφους ο καθένας. Αν και είχαν εκ των προτέρων συμφωνήσει μεταξύ τους, πως εκπρόσωπος στην ΕΝΑΕ θα ήταν η κ, Καραχασάν με αναπληρωτή της τον κ. Καραλίδη, ωστόσο ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, ύστερα από επισήμανση του νομάρχη σε ότι αφορά την εγκυρότητα των διαδικασιών, ακολούθησε την τυπική διαδικασία της κλήρωσης από την οποία τακτική εκπρόσωπος για την ΕΝΑΕ αναδείχθηκε η κ. Καραχασάν, με τον ίδιο αναπληρωτή. Στο μεταξύ εκπρόσωπος στο διοικητικό συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας, ορίστηκε η Αντινομάρχης, Θεοδώρα Συμπιλίδου με αναπληρωτή τον επίσης αντινομάρχη, Πασχάλη Λύρατζη. Πρόκειται για ένα Φορέα, που έχει να κάνει με το Natura και τη συνθήκη Ramsar και που η εξέλιξη των θεμάτων που παρακολουθεί βρίσκονται σε ένα πολύ σημαντικό σημείο καθώς αναμένεται η τοποθέτηση των προτάσεων σε μια Κοινή Υπουργική Απόφαση για την οριοθέτηση του χώρου, των ζωνών προστασίας. Και επειδή πρόκειται για έναν ουσιαστικό φορέα, ο Νομάρχης Ξάνθης, Γιώργος Παυλίδης, πρότεινε να συμμετέχουν και να παρακολουθούν άτυπα, καθώς δεν προβλέπεται από το καταστατικό, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, κάτι το οποίο αποδέχτηκε ο κ. Καραλίδης, τονίζοντας πως θα συμμετέχουν εφόσον είναι ανοιχτή η παρουσία κα θα φροντίσουν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των θεμάτων. Ένας εξίσου σημαντικός Φορέας, είναι και αυτός του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, όπου εκπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίστηκε ο νομαρχιακός σύμβουλος Ντελή Γιουσούφ ,με αναπληρωτή τον Αντινομάρχη Παναγιώτη Ταρενίδη. Αξίζει να σημειωθεί πως έχει σημαντικές αρμοδιότητες ο συγκεκριμένος φορέας, κάτι που θα φανεί και στο μέλλον, με τη στελέχωσή του με 15-20 άτομα, ενώ από την πλευρά της ο εκπρόσωπος της Ξάνθης θα έχει να παρακολουθεί το βόρειο Πάρκο του νομού που ξεκινά από τα Κομνηνά και πάνω. Και εδώ η παρουσία και η ενημέρωση από την αντιπολίτευση θα είναι συνεχής, έστω και άτυπα, καθώς οι δυο αυτοί φορείς αναμένεται να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του νομού. Για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Ξάνθης, όπου η Νομαρχία Ξάνθης συμμετέχει με 13% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εκπρόσωποι ορίστηκαν οι κύριοι Χατζημεμίς Τουρκές και Πασχάλης Λύρατζης με αναπληρωτές τους κ.κ. Καρβουνίδη και Γαλανόπουλο. Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομαρχιακού Κέντρου Καταπολέμησης Κουνουπιών Ν. Ξάνθης με Πρόεδρο το Νομάρχη, κ. Γιώργο Παυλίδη, αντιπρόεδρος ορίστηκε ο κ. Περικλής Καρβουνίδης, τακτικά μέλη οι κ.κ. Γαλανόπουλος και Λύρατζης. Από τη μείζονα αντιπολίτευση τακτικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Πετρίδης και Οσμάνογλου Ορχάν και αναπληρωματικά ο κ. Δουλγκέρ Τζελαϊντιν και η κ. Μαραγκού Γεωργία. Ο νομαρχιακός Σύμβουλος Κώστας Αμοιρίδης, ορίστηκε νέος πρόεδρος του Νομαρχιακού ΚΕΚ Ξάνθης, με αντιπρόεδρο την πρώην πρόεδρο του φορέα, Χρυσούλα Δημούδη και με αναπληρωματικά μέλη τους κ.κ. Ντελή Γιουσούφ και Στέλιο Μωραίτη. Από την αντιπολίτευση τακτικό μέλος ορίστηκε η Γεωργία Μαραγκού με αναπληρωτή της τον κ. Οσμάν Ορχάν. Η κ. Ευτέρπη Στάντζιου παραμένει πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Προβολής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ν. Ξάνθης, με τακτικό επίσης μέλος τον κ. Μωραϊτη και αναπληρωματικά μέλη τους κ.κ. Πναγιωτάκη και Αμοιρίδη. Από τη μείζονα αντιπολίτευση ορίστηκε τακτικό μέλος ο επικεφαλής της παράταξης, κ. Φώτης Καραλίδης με αναπληρώτρια την κ. Ματούλα Τσούλου. Στο Κέντρο Ενημέρωσης και Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Ν. Ξάνθης, πρόεδρος ορίστηκε και πάλι ο Νομάρχης, κ. Γιώργος Παυλίδης, με αναπληρωτή τον αντινομάρχη, κ. Αδαμίδη. Τέλος σε ένα ακόμη σημαντικό όργανο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε περιπτώσεις κρίσεων, στο Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο, με πρόεδρο το νομάρχη Ξάνθης, τακτικό μέλος ορίστηκε ο αντινομάρχης, κ. Ταρενίδης με αναπληρωτή τον επίσης αντινομάρχη κ. Λύρατζη και από την πλευρά της μείζονος αντιπολίτευσης τακτικό μέλος ο κ. Καραλίδης με αναπληρώτρια την κ. Τσούλου. Παράλληλα το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ξάνθης όρισε εκπροσώπους του και σε κάποιες άλλες μικρότερου και κυρίως υπηρεσιακού ενδιαφέροντος Επιτροπές και Όργανα. Προετοιμασία για το Δ’ΚΠΣ Στο μεταξύ στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού συμβουλίου της περασμένης Παρασκευής, πέρα από την εκλογή και τον ορισμό των εκπροσώπων στις διάφορες Επιτροπές και Φορείς, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η καταρχήν απόφαση που πήραν για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας Ν.Δ. Ξάνθης, καθώς και για τη συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης μελέτης και ορισμού μελών. Μια απόφαση που κρίνεται απαραίτητη για τη δρομολόγηση των διαδικασιών προετοιμασίας της νομαρχίας Ξάνθης για το Δ’ΚΠΣ. Συγκεκριμένα για την τέταρτη προγραμματική περίοδο προβλέπονται νέοι όροι προκειμένου ένας φορέας να διαχειριστεί ένα πρόγραμμα. Ο τελικός δικαιούχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος και η πιστοποίηση αυτή να καταγράφεται στο Υπουργείο Οικονομικών, μόνο τότε θα μπορεί να υλοποιεί προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Δ’ΚΠΣ. Τα αρμόδια υπουργεία καλούν τους φορείς να προχωρήσουν σε μια σειρά διορθωτικών κινήσεων με την πιστοποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών, που θα τους καταστήσουν έτοιμους στον τρόπο διαχείρισης του τέταρτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Μέλη στην Επιτροπή που θα αναλάβει την όλη διαδικασία, ορίστηκαν από την πλευρά της συμπολίτευσης οι κ.κ. Παρτσαλίδης και Λύρατζης με αναπληρωματικούς την κ. Συμπιλίδου και τον κ. Ταρενίδη, ενώ από την πλευρά της αντιπολίτευσης ορίστηκε ο κ. Πετρίδης με αναπληρωτή τον κ. Ουζούν Ιρφάν. Η Επιτροπή αυτή θα πρέπει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει, να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση εντός των προθεσμιών. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου αναμένονται οι τελικές προτάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ μέχρι το τέλος Απριλίου ευελπιστεί η νομαρχία Ξάνθης να περαιώσει τις σχετικές διαδικασίες, έτσι ώστε να μπορεί αυτοτελώς να διαχειριστεί τα προγράμματά της . Σε περίπτωση που δεν είναι πιστοποιημένες για παράδειγμα οι Τεχνικές Υπηρεσίες κάποιας νομαρχίας, τότε υπάρχει ο κίνδυνος οι ανώνυμες εταιρείες να αναλάβουν τη διαχείριση των προγραμμάτων τους. Τέλος, το Νομαρχιακό Συμβούλιο ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Αντιπλημμυρική προστασία ( Χρύσα-Στρατόπεδα ) που εκπονείται για λογαριασμό της Νομαρχίας Ξάνθης. Δέσποινα Γκούμα.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button