ΟΧΙ στην εγκατάσταση του ΧΥΤΥ στην Ξάνθη

Είναι ήδη γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει εγκρίνει τη χρηματοδότηση συγκεκριμένου έργου που έχει εκπονηθεί από το 2004 με τίτλο “Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης” και αφορά τη διαχείριση και επεξεργασία των απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας.

Είναι ήδη γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει εγκρίνει τη χρηματοδότηση συγκεκριμένου έργου που έχει εκπονηθεί από το 2004 με τίτλο “Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης” και αφορά τη διαχείριση και επεξεργασία των απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας. Το έργο συνίσταται στη δημιουργία δεκατεσσάρων σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων σε πέντε Νομούς, Ξάνθης, Εβρου, Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης, δηλαδή θα υπάρχουν δεκατέσσερις συγκεκριμένοι χώροι (λεκάνες) όπου θα συγκεντρώνονται και θα φορτώνονται σε οσχήματα για μεταφορά όλα τα απορρίμματα της περιφέρειας. Ολο αυτό το περιφερειακό δίκτυο μεταφόρτωσης των απορριμμάτων θα καταλήγει σε ένα κεντρικό Χώρο Υγειονομικιής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στην Ξάνθη, που θα θάβονται τα μη ανακυκλώσιμα υλικά, όπως τα αδρανή και τα τοξικά απόβλητα. Θα δημιουργηθεί κατ’ επέκταση του ήδη υπάρχοντος ΧΥΤΑ στην περιοχή του αγροκτήματος του Τυμπάνου στο Δήμο Τοπείρου. Ουσιαστικά θα κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων υλικών των Νομών όλης της περιφέρειας, τα υπολείμματα των οποίων θα θάβονται στον κεντρικό ΧΥΤΥ στην Ξάνθη. Οι κίνδυνοι που παραμονεύουν από ένα τέτοιο εγχείρημα συνολικού κόστους 25 εκ. Ευρώ είναι πολλοί και αφορούν σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, κοινωνικά και φυσικά δημόσιας υγείας. Υπάρχουν ψευδείς δηλώσεις από διαφόρους ότι το παραπάνω σχέδιο έχει αναθεωρηθεί και ότι θα υπάρξουν ΧΥΤΑ στην έδρα κάθε Νομού της περιφέρειας και όχι μόνο στην Ξάνθη. Πρόκειται όμως για προσπάθεια διασκεδασμού των εντυπώσεων και καθησυχασμού της κοινής γνώμης, διότι η Ευρωπαϊκή Ενωση με σαφή οδηγία της ορίζει ότι θα σταματήσουν τη λειτουργία τους όλοι οι ΧΥΤΑ και θα υπάρξει ένας και μόνος κεντρικός στην Ξάνθη, του οποίου την κατασκευή χρηματοδοτεί με την έγκριση του συγκεκριμένου σχεδίου. Μια πρώτη ένσταση έχει να κάνει με τη γεωγραφική τοποθέτηση του ΧΥΤΥ στην περιοχή του γηπέδου του Τυμπάνου, δίπλα στο εργοστάσιο ζάχαρης και 50 – 55 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό με μια πρώτη ερμηνεία σημαίνει ότι όσα επικίνδυνα απόβλητα ξεφύγουν από τη λεκάνη επεξεργασίας θα οδηγούνται στη θάλασσα με άμεσο τον κίνδυνο μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής και του ποταμού του Νέστου που βρίσκεται σε απόσταση 5 χλμ. Η γειτνίαση του ΧΥΤΥ με το εργοστάσιο παραγωγής ζάχαρης είναι ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας, διότι υπάρχει σαφή ευρωπαϊκή οδηγία – κανονισμός που απαγορεύει την ύπαρξη ΧΥΤΥ κοντά σε εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων, εφόσον είναι προφανής ο κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών. Το εργατικό κέντρο Ξάνθης δηλώνει την αντίθεσή του με το παραπάνω εγχείρημα, εφόσον υπάρχουν προφανείς κίνδυνοι, όπως η μετατροπή του Νομού μας σε μια απέραντη χωματερή. Κάτι τέτοιο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό της περιοχής, που θα εμφανίσει μια φθίνουσα πορεία, αφού η γειτνίαση του ΧΥΤΥ με τον ποταμό Νέστο απειλεί με ανεπανόρθωτη οικολογική καταστροφή ένα φυσικό τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς, πηγή φυσικού και ζωϊκού πλούτου. Πέρα όμως από τους κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία που είναι προφανείς και άμεσοι, οι πολίτες του Νομού μας θα επιβαρυνθούν και με ένα οικονομικό κόστος, εφόσον θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένα δημοτικά τέλη (τέλη καθαριότητας), χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος για αυτούς. Αντίθετα απειλείται η κοινωνική και η οικογενειακή ηρεμία όλων και ανατρέπονται οι ισορροπίες σε όλα τα επίπεδα. Εκείνο όμως που ενοχλεί και αποτελεί πρόκληση είναι η παράκαμψη των φορέων της πόλης και όλης της κοινωνίας του Νομού που δε ρωτήθηκε για το έργο, δεν υπήρξε στην ουσία κανένας δημόσιος διάλογος με τους πολίτες και τις οργανώσεις τους, ενώ υπάρχουν αντιρρήσεις σχετικά με τη διαφάνεια εκπόνησης της όλης μελέτης. Η χρησιμοποίηση των όποιων νέων θέσεων εργασίας, ο αριθμός των οποίων δεν αναφέρεται πουθενά ξεκάθαρα, ακούγεται απλά ως δέλεαρ, προκειμένου να καμφθούν οι αντιστάσεις και οι αντιρρήσεις και όχι τόσο ως πραγματικότητα. Η πρόταση του εργατικού κέντρου είναι σαφής και έχει να κάνει με την αποτροπή της υλοποίησης του συγκεκριμένου σχεδίου και στο ενδεχόμενο εγκατάστασης του κεντρικού περιφερειακού στην Ξάνθη ΧΥΤΥ. Η Ξάνθη δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ο τόπος συγκέντρωσης όλων των απορριμμάτων της περιφέρειας καθιστώντας σε κίνδυνο το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Αλλες διέξοδοι σίγουροι μπορούν να υπάρξουν και μια από αυτές είναι η “ορθολογική διαχείριση” των απορριμμάτων σε επίπεδο κάθε Νομού, αφού βέβαια προηγηθεί ένας διάλογος με τους πολίτες και αφού αυτοί και ειδικότερα οι επιστημονικοί φορείς καταθέσουν τις δικές τους μελέτες και προτάσεις. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ως φορέας επιθυμούμε να βρεθεί μια βιώσιμη λύση με απόλυτη διαφάνεια. Οι δικαιολογίες ότι πρέπει να προχωρήσει το έργο, προκειμένου να μη χαθούν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ενωση θεωρούνται πλέον αβάσιμες και αστήριχτες, δεδομένου ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί κάθε αξιόπιστη και επιστημονικά έγκυρη μελέτη. Η εκ νέου εκπόνηση μιας επιστημονικής – περιβαλοντικής μελέτης, μετά από δημόσιο εποικοδομητικό διάλογο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων του Νομού μας, όπως τους ίδιους τους πολίτες, τα σωματεία, τις οργανώσεις τους και φυσικά την επιστημονική κοινότητα, θα διασφάλιζε την απόλυτη κοινωνική συναίνεση του όλου εγχειρήματος και τη θετική έκβασή του προς όφελος του τόπου μας. Το εργατικό κέντρο Ξάνθης ως ο επίσημος φορέας των εργαζομένων του Νομού μας, καλεί όλους τους πολίτες να συστρατεύσουν τις δυνάμεις αντίδρασης τους ενάντια στην εγκατάσταση του ΧΥΤΥ στην Ξάνθη και δηλώνει ότι θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε προσπάθεια για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής και αποδοτικής λύσης που θα επιφέρει οφέλη για την ακριτική περιοχή μας. Για τη διοίκηση Ο πρόεδρος Νίκος Παπαβασιλείου Ο γεν. γραμματέας Γιώργος Κατσάνης

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button