Χρήσιμες πληροφορίες για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των πολιτών

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων δημοτικών κοινοτικών και νομαρχιακών εκλογών θα διεξαχθούν ταυτόχρονα την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2006. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2006.

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων δημοτικών κοινοτικών και νομαρχιακών εκλογών θα διεξαχθούν ταυτόχρονα την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2006. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2006. 2. Η ψηφοφορία θ’ αρχίσει την 7η πρωϊνή και θα λήξει την 7η βραδινή ώρα της ίδιας ημέρας. 3. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι δημότες των δήμων και κοινοτήτων που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι την 31-8-1988) και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου ή της κοινότητας και δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα. 4. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. 5. Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαίωματος γίνεται με την αστυνομική ταυτότητα. Αν δεν έχουν ταυτότητα προσκομίζουν ελληνικό διαβατήριο. 6. Εκλογείς που χωρίς να έχουν αποστερηθεί του εκλογικού τους δικαιώματος και δεν περιλαμβάνονται για οποιαδήποτε άλλη αιτία στους εκλογικούς καταλόγους μπορούν ν’ ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι τέλους της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ύστερα πό πιστοποιητικό εγγραφής τους στα δημοτολόγια που θα προσκομίσουν. Οσοι πολίτες είναι γραμμένοι μόνο στο μητρώο αρρένων και όχι στα δημοτολόγια θα εφοδιαστούν με πιστοποιητικό που θα βεβαιώνει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα αρρένων προκειμένου ν’ ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. 7. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου όσοι έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και οι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ μόνο για τις νομαρχιακές εκλογές, ενώ ψηφίζουν για τις δημοτικές. 8. Από την υποχρέωση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος εξαιρούνται όσοι είναι κάτοικοι του εξωτερικού, όσοι έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους και όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χλμ. από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν. 9. Τέλος, στις εκλογές αυτές οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στο δήμο ή την κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι και όχι στον τόπο διαμονής ή κατοικίας τους. Από το Τμήμα Εκλογών Ν.Δ. Ξάνθης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button