Υπογράφτηκε από το Νομάρχη Ξάνθης η σύμβαση κατασκευής του Κέντρου Υγείας Αβδήρων

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και χρηματοδότηση από το Ε.Π. Υγεία, Πρόνοια του Γ’ Κ.Π.Σ., Μέτρο 1.1., σχεδιάσθηκε και εντάχθηκε η κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αβδήρων.

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και χρηματοδότηση από το Ε.Π. Υγεία, Πρόνοια του Γ’ Κ.Π.Σ., Μέτρο 1.1., σχεδιάσθηκε και εντάχθηκε η κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αβδήρων. Σημαντική ήταν και η προσπάθεια του Δήμου Αβδήρων προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό που διενήργησαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Νομαρχίας Ξάνθης στις 10 Απριλίου 2006, επιλέχθηκε ο ανάδοχος του έργου, προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.950.000 Ε) και ήδη υπογράφηκε, από το Νομάρχη Ξάνθης κ. Γεώργιο Παυλίδη, στις 11 Ιουλίου 2006, η σύμβαση κατασκευής του. Πρόκειται για την κατασκευή ενός σύγχρονου Κέντρου Υγείας με ικανό αριθμό εργαστηρίων και εξεταστηρίων, καθώς και βοηθητικών χώρων. Η Νομαρχία ευχαριστεί το Υπουργείο Υγείας και τον Υπουργό κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, θεωρώντας ότι η υλοποίησή του θα διορθώσει σημαντικά την πρωτοβάθμια περίθαλψη στο Νομό.
Από το Γραφείο Νομάρχη

Σχετικά Άρθρα

Back to top button