Η ATEbank ούτε κλείνει ούτε ξεπουλά βιομηχανίες

Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορύν την ΕΒΖ, τη Ροδόπη Α.Ε, τη ΣΕΚΑΠ και τη ΣΕΒΑΘ έχουμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:

Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορύν την ΕΒΖ, τη Ροδόπη Α.Ε, τη ΣΕΚΑΠ και τη ΣΕΒΑΘ έχουμε να σημειώσουμε τα παρακάτω: 1. Για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης το δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της 27 Ιουνίου είναι ξεκάθαρο: Δεν τίθεται θέμα αναστολής λειτουργίας οποιουδήποτε εργοστασίου της ΕΒΖ και επιπλέον διευκρινίζεται ότι ένα από τα εργοστάσια βιοαιθανόλης, που εξετάζει να ιδρύσει η ΕΒΖ, προτείνεται να γίνει στην Ξάνθη. 2. Για τη Ροδόπη Α.Ε. οι πληροφορίες που αναφέρονται στο δημοσίευμα είναι πλήρως αναληθείς. Η ATEbank παρά το γεγονός ότι έχει σταθερή στρατηγική κατεύθυνση στην πώληση των μετοχών της στις μη χρηματοπιστωτικές εταιρίες και ενώ δεν έχει διατυπωθεί καμία διαφορετική άποψη, δεν είναι αληθές ότι έχει προχωρήσει σε οποιαδήποτε πώληση. Η ATEbank είναι εισηγμένη στο ΧΑ και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις της προς την επιτροπή κεφαλαιαγοράς και τη διοίκηση του Χ.Α. Επομένως, οι όποιες ενέργειες και πράξεις της ανακοινώνονται στις εποπτικές αρχές. 3. Η Ροδόπη κατέχει μετοχές της ΣΕΚΑΠ (ποσοστό 2,99%) και σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση της εταιρείας (Ροδόπη) ξεκίνησε τη διαδικασία για πώληση των μετοχών αυτών σ’ ένα εκ των μετόχων της ΣΕΚΑΠ, με διαγωνισμό. Στο διαγωνισμό αυτό μπορούν να μετάσχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, μεταξύ των οποίων είναι και οι εργαζόμενοι και συνεταιριστικές εταιρίες της περιοχής. 4. Η ΣΕΒΑΘ που απασχολεί 133 εργαζόμενους και επεξεργάζεται την παραγωγή 600 τοματοπαραγωγών της περιοχής, στηρίζεται από την ATEbank, η οποία έχει ήδη προχωρήσει στη χρηματοδότησή της με 3 εκ. ευρώ. 5. Για τη ΣΕΚΑΠ υπάρχει απόφαση της προηγούμενης διοίκησης της ΑΤΕ για την πώλησή της, η οποία δεν έχει ενεργοποιηθεί και επιβεβαιώνεται η σχετική δήλωση του υφυπουργού κ. Αλ. Κοντού ότι δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για την πώλησή της. Η ATEbank ούτε κλείνει ούτε ξεπουλά βιομηχανίες. Η προσπάθεια και ο αγώνας που καταβάλλει είναι προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης των επιχειρήσεων ώστε να καταστούν βιώσιμες στις συνθήκες του ανταγωνισμού διασφαλίζοντας και το συμφέρον των μετόχων της. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και προς αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσουμε να διαμορφώνουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, των εργαζομένων αλλά και των ίδιων των επιχειρήσεων, οι οποίες πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της αγοράς όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button