Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον Αναδασμό στο αγρόκτημα Αβάτου

Στον Δήμο Τοπείρου N. Ξάνθης και στο Αγρόκτημα του Αβάτου, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ο αναδασμός. Όμως δεν έχει εκτελεστεί κανένα παράπλευρο έργο, προκειμένου να καταστεί λειτουργική και αποδοτική η επένδυση, που έγινε για την εξυπηρέτηση των αγροτών. Συγκεκριμένα δεν έχει διασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε όλα τα νέα αγροτεμάχια, με την διάνοιξη δρόμων, έστω με υποτυπώδη τρόπο.

Στον Δήμο Τοπείρου N. Ξάνθης και στο Αγρόκτημα του Αβάτου, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ο αναδασμός. Όμως δεν έχει εκτελεστεί κανένα παράπλευρο έργο, προκειμένου να καταστεί λειτουργική και αποδοτική η επένδυση, που έγινε για την εξυπηρέτηση των αγροτών. Συγκεκριμένα δεν έχει διασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε όλα τα νέα αγροτεμάχια, με την διάνοιξη δρόμων, έστω με υποτυπώδη τρόπο. Τα αποτελέσματα των παραπάνω παραλείψεων φάνηκαν κατά την νέα καλλιεργητική περίοδο, η αδυναμία πρόσβασης των αγροτών στα χωράφια τους είχε ως επακόλουθο να εκδηλωθούν αυθαιρεσίες και αντεγκλήσεις μεταξύ τους. Επειδή θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να γίνουν έργα οδοποϊίας τουλάχιστο στο βαθμό που να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ενδιαφερόμενων αγροτών στα χωράφια τους, ώστε να επιτευχθεί κ ο στόχος του αναδασμού Ερωτάται ο κ. Υπουργός 1. Εάν είναι στον άμεσο σχεδιασμό του Υπουργείου, η ολοκλήρωση των παράπλευρων έργων του αναδασμού, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός του αφενός και αφετέρου να παγιωθεί η αίσθηση των αγροτών της περιοχής, για την σοβαρότητα των προθέσεων της πολιτείας. 2. Εάν υπάρχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις και σε ποιο ύψος για την εκτέλεση των απαιτούμενων έργων πρόσβασης σε όλα τα νέα αγροτεμάχια. Ο Ερωτών Βουλευτής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button